Ze hadden vier zijden, waarop zesennegentig granaatappels bevestigd waren; in totaal telde het vlechtwerk honderd granaatappels.

De hogepriester Seraja, zijn plaatsvervanger Sefanja en de drie priesters die aan het hoofd van de tempelwacht stonden werden door Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, gevangengenomen. En uit de stad haalde hij de raadsheer die belast was met oorlogszaken, zeven van de raadsheren die vrij toegang hadden tot de koning, de secretaris van de opperbevelhebber, die het volk onder de wapenen riep, en zestig mensen uit het gewone volk. Deze personen werden door Nebuzaradan gevangengenomen en naar Ribla overgebracht, naar de koning van Babylonië. Deze liet hen in Ribla, in het gebied van Hamat, ter dood brengen.

Zo werd Juda uit zijn land weggevoerd in ballingschap. Nebukadnessar voerde het volgende aantal Judeeërs weg:

in het zevende jaar van zijn regering drieduizend drieëntwintig, in het achttiende jaar achthonderdtweeëndertig, en in het drieëntwintigste jaar liet hij Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, er nog zevenhonderdvijfenveertig wegvoeren. In totaal vierduizend zeshonderd Judeeërs.

Gratie voor Jojachin.

In het zevenendertigste jaar van de ballingschap van koning Jojachin van Juda, op de vijfentwintigste dag van de twaalfde maand, verleende koning Ewil-Merodach van Babylonië hem gratie ter gelegenheid van zijn troonsbestijging en ontsloeg hij hem uit de gevangenis. Koning Ewil-Merodach verzekerde hem van zijn welwillendheid en bevoorrechtte hem boven de andere koningen die gedwongen in Babel verbleven. Jojachin hoefde niet langer gevangeniskleren te dragen en werd voor de rest van zijn leven aan het hof opgenomen. In zijn dagelijks onderhoud werd voortaan door de koning van Babylonië voorzien, zijn leven lang.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 43:1-13
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
0Shares