Page 1 of 6
1 2 3 6

Psalmen 119:133-150 9

Stuur mijn gangen zoals U hebt beloofd, lever mij niet uit aan de macht van het kwaad, verlos mij van de onderdrukking van mensen, en ik zal mij houden aan Uw regels. Laat het licht van Uw gelaat over mij schijnen, onderwijs Uw dienaar in Uw wetten.  Beken van tranen vloeien uit mijn ogen, want Uw wet wordt niet onderhouden. U bent rechtvaardig, HEER, elk van Uw voorschriften is juist. De richtlijnen door U uitgevaardigd zijn eerlijk en volkomen betrouwbaar.

0Shares
Lees meer ...

Psalmen 119:151-166 10

U bent nabij, HEER, al Uw geboden zijn betrouwbaar. Sinds lang weet ik: Uw richtlijnen hebt U voor eeuwig vastgesteld. Zie mijn ellende en red mij, Uw wet vergeet ik niet. Strijd voor mij en verlos mij, houd mij in leven zoals U hebt beloofd. Redding blijft ver van de zondaars, want Uw wetten zoeken ze niet. Groot is Uw mededogen, HEER, houd mij in leven, U bent rechtvaardig.

0Shares
Lees meer ...

Psalmen 119:167-176 11

Ik houd mij aan Uw richtlijnen, mijn ziel heeft ze innig lief. Ik houd mij aan Uw regels en richtlijnen, al mijn wegen zijn U bekend. Laat mijn hartenkreet U bereiken, HEER, geef mij inzicht zoals U hebt beloofd, laat mijn smeekbede tot U doordringen, bevrijd mij zoals U hebt toegezegd.

0Shares
Lees meer ...
Page 1 of 6
1 2 3 6