Trek op tegen Merataïm, ruk op tegen de inwoners van Pekod. Volg ze, vel ze en vernietig ze – spreekt de HEER -, doe alles wat Ik jullie heb bevolen. Hoor! Het land is vol wapengekletter, het gaat gebukt onder oorlogsgeraas.  Ach, nu is de hamer die de hele aarde sloeg, gespleten en verbrijzeld. Ach, nu is Babel zelf een schrikbeeld voor elk volk. Babel, je hebt jezelf een val gezet en bent gevangen, zonder het te merken. Je bent gestrikt, kunt nergens heen, want je hebt de HEER getart. De HEER heeft Zijn wapenkamer geopend, Hij heeft in Zijn woede Zijn wapens gegrepen. De HEER, de God van de hemelse machten, doet Zijn krijgswerk in Chaldea. Val Babel aan! Val aan van alle kanten! Breek de voorraadschuren open, gooi alles op een hoop, als was het graan. Vernietig alles, niets mag overblijven. Snijd alle leiders van Babel de keel af, voer ze naar de slachtbank, al die stieren. Wee hun! Hun laatste uur is aangebroken, het moment waarop met hen wordt afgerekend, is gekomen. Luister naar de vluchtelingen, die uit Babel zijn ontkomen. In Sion brengen zij de boodschap:

“Dit is de wraak van de HEER, onze God. Hij heeft Zijn tempel gewroken.” Stuur boogschutters naar Babel, sla het beleg voor de stad, laat niemand ontkomen. Vergeld wat ze heeft aangericht, doe met haar wat ze zelf heeft gedaan. Ze was hoogmoedig tegenover de HEER, de Heilige van Israël. De soldaten zullen sterven op de pleinen, elke krijgsheld sneuvelt op die dag – spreekt de HEER. Ik zal je straffen, hoogmoedige stad – spreekt de HEER, de God van de hemelse machten -, de dag dat Ik je straf is nu gekomen. In je hoogmoed zul je struikelen en vallen, niemand helpt je overeind. De steden om je heen laat Ik in vlammen opgaan, het land valt aan vuur ten prooi.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 15:11-21 2
0Shares