Trek op tegen Merataïm, ruk op tegen de inwoners van Pekod. Volg ze, vel ze en vernietig ze – spreekt de HEER -, doe alles wat Ik jullie heb bevolen. Hoor! Het land is vol wapengekletter, het gaat gebukt onder oorlogsgeraas.  Ach, nu is de hamer die de hele aarde sloeg, gespleten en verbrijzeld. Ach, nu is Babel zelf een schrikbeeld voor elk volk. Babel, je hebt jezelf een val gezet en bent gevangen, zonder het te merken. Je bent gestrikt, kunt nergens heen, want je hebt de HEER getart. De HEER heeft Zijn wapenkamer geopend, Hij heeft in Zijn woede Zijn wapens gegrepen. De HEER, de God van de hemelse machten, doet Zijn krijgswerk in Chaldea. Val Babel aan! Val aan van alle kanten! Breek de voorraadschuren open, gooi alles op een hoop, als was het graan. Vernietig alles, niets mag overblijven. Snijd alle leiders van Babel de keel af, voer ze naar de slachtbank, al die stieren. Wee hun! Hun laatste uur is aangebroken, het moment waarop met hen wordt afgerekend, is gekomen. Luister naar de vluchtelingen, die uit Babel zijn ontkomen. In Sion brengen zij de boodschap:

“Dit is de wraak van de HEER, onze God. Hij heeft Zijn tempel gewroken.” Stuur boogschutters naar Babel, sla het beleg voor de stad, laat niemand ontkomen. Vergeld wat ze heeft aangericht, doe met haar wat ze zelf heeft gedaan. Ze was hoogmoedig tegenover de HEER, de Heilige van Israël. De soldaten zullen sterven op de pleinen, elke krijgsheld sneuvelt op die dag – spreekt de HEER. Ik zal je straffen, hoogmoedige stad – spreekt de HEER, de God van de hemelse machten -, de dag dat Ik je straf is nu gekomen. In je hoogmoed zul je struikelen en vallen, niemand helpt je overeind. De steden om je heen laat Ik in vlammen opgaan, het land valt aan vuur ten prooi.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
0Shares