‘Zwerf door de straten van Jeruzalem, vraag na, kijk om je heen, zoek op de pleinen of er iemand is die rechtvaardig handelt, die naar eerlijkheid streeft, dan zal Ik Jeruzalem vergeven. Als zij zweren:

“Zo waar de HEER leeft,” plegen zij niets dan meineed.’ ‘HEER, U wilt toch dat ze eerlijk zijn? U sloeg hen, maar het raakte hen niet. U bracht hen aan de rand van de afgrond, zij weigerden van die straf te leren. Zij gingen onverdroten voort en weigerden terug te keren. Ik dacht:

Het zijn maar eenvoudige mensen, veel kennis hebben ze niet. Zij weten niet wat de HEER van hen vraagt, zijn niet bekend met het recht van hun God. Ik zal me tot hun leiders richten, zij weten beslist wat de HEER van hen vraagt, zij zijn bekend met het recht van hun God. Maar ook zij hebben het juk gebroken, hoog en laag heeft zijn riemen losgerukt. Daarom werden ze gedood door leeuwen uit het bos, verscheurd door wolven uit de steppe, daarom loerden panters op hun steden. Ieder die zich buiten waagde, werd verscheurd. Niet te tellen zijn hun misdaden, hun ontrouw bleek talloze malen.’ ‘Waarom zou Ik jullie vergeven? Jullie kinderen hebben Mij verlaten, zij zwoeren bij wat geen goden zijn. Ik schonk hun overvloed, maar zij pleegden overspel, bij hoeren zijn ze kind aan huis. Het zijn bronstige, hitsige hengsten, ze hinniken allen naar andermans vrouw. Zou Ik zo’n volk niet straffen? – spreekt de HEER. Zou Ik Mij niet wreken op een volk dat zoiets doet? Bestorm de wijnterrassen, vertrap ze, maar vernietig ze niet helemaal. Ruk de ranken af, ze behoren de HEER niet toe. Want Israël en Juda hebben Mij bedrogen – spreekt de HEER.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 43:1-13
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 4:11-20 2
0Shares