Ebed-Melech riep toen dertig man bij elkaar en ging naar de kelder van het magazijn van het koninklijk paleis, waar hij wat versleten kleren en oude lappen haalde. Hij liet deze aan touwen naar Jeremia in de put zakken en zei tegen hem:

‘Stop die kleren en lappen onder uw oksels en haal de touwen eronderdoor.’ Jeremia deed wat hij zei, en zo trokken ze hem uit de put omhoog. Vanaf dat moment verbleef hij weer in het kwartier van de paleiswacht.

Op een dag liet koning Sedekia de profeet Jeremia opnieuw bij zich komen, in het derde poortgebouw van de tempel. Hij zei tegen hem:

‘Ik wil weten of de HEER gesproken heeft. Verzwijg niets voor me.’ ‘Als ik het u vertel,’ antwoordde Jeremia, ‘zult u me laten doden; en als ik u raad geef, zult u toch niet naar me luisteren.’ Maar koning Sedekia zwoer Jeremia in het geheim:

‘Zo waar de HEER, die ons dit leven heeft geschonken, leeft, ik zal u niet doden of uitleveren aan de mannen die u naar het leven staan.’ Toen zei Jeremia:

‘Dit zegt de HEER, de God van de hemelse machten, de God van Israël:

Als u zich overgeeft aan de bevelhebbers van de koning van Babylonië, zult u in leven blijven. Deze stad zal niet in vlammen opgaan en u en uw familie zullen worden gespaard. Maar als u zich niet overgeeft aan de bevelhebbers van de koning van Babylonië, zal deze stad in handen van de Chaldeeën worden gegeven. Ze zullen haar in vlammen doen opgaan en u zult niet aan hen ontkomen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 40:9-16 2
0Shares