De HEER richtte de volgende woorden tot Jeremia:

‘Dit zegt de HEER, de God van Israël:

Schrijf alle dingen die Ik je heb gezegd in een boekrol. Want de dag zal komen – zegt de HEER – dat Ik het lot van Mijn volk Israël en van Juda ten goede keer, dat Ik hen terugbreng naar het land dat Ik hun voorouders gegeven heb en dat zij het in bezit zullen nemen – spreekt de HEER.’

Hier volgen de woorden die de HEER tot Israël en Juda sprak.

‘Dit zegt de HEER:

Ik hoor geschreeuw van ontzetting, kreten van angst en paniek. Zeg eens:

kunnen mannen baren? Waarom zie Ik dan dat elke man zijn handen op zijn buik houdt, zoals een vrouw die baart? Waarom is hun gezicht zo grauw? Wee! Die vreselijke dag kent zijn gelijke niet! Het volk van Jakob komt in grote nood, maar het wordt gered. Ik breek op die dag het juk van je nek, je banden ruk Ik los – spreekt de HEER van de hemelse machten. Nooit meer wordt Jakobs volk de slaaf van vreemden, maar het dient Mij, de HEER, zijn God, en David, de koning die Ik over hen heb aangesteld. Wees niet bang, Mijn dienaar Jakob, heb geen angst, Israël – spreekt de HEER. Ik zal je uit dat verre land bevrijden, uit de ballingschap breng Ik je nageslacht terug. Het volk van Jakob keert terug en zal in vrede leven, zonder zorgen, zonder dat het nog wordt opgeschrikt. Ik sta je ter zijde en zal je bevrijden – spreekt de HEER. De landen waarnaar Ik je verdreven heb, vaag Ik allemaal weg. Je krijgt de straf die je verdient, maar vernietigen zal Ik je niet.

Dit zegt de HEER:

Ongeneeslijk zijn je wonden, niet te helen is je letsel.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 23:13-26 2
0Shares