Ik sprak dezelfde woorden tot koning Sedekia van Juda:

‘Laat u het juk van de koning van Babylonië opleggen, onderwerp u aan hem en zijn volk, dan zult u in leven blijven. Waarom zouden u en uw volk sterven door het zwaard, de honger en de pest? Want daarmee heeft de HEER ieder volk gedreigd dat zich niet aan de koning van Babylonië wil onderwerpen. Luister niet naar de profeten die jullie oproepen je niet aan hem te onderwerpen. Ze profeteren leugens. Hoewel Ik hen niet gezonden heb – spreekt de HEER – profeteren ze in Mijn naam, en nog leugens ook. Daarmee bereiken ze slechts dat Ik jullie verdrijf en dat jullie samen met die profeten zullen omkomen.’

Ook sprak Ik tot de priesters en het volk van Juda:

‘Dit zegt de HEER:

Luister niet naar jullie profeten, die zeggen dat de kostbaarheden uit de tempel van de HEER spoedig uit Babel worden teruggebracht. Ze profeteren leugens. Luister niet naar hen. Onderwerp je aan de koning van Babylonië, als jullie in leven willen blijven. Waarom zou deze stad een ruïne moeten worden? Als ze echte profeten zijn en de woorden van de HEER spreken, laten ze dan de HEER van de hemelse machten ertoe bewegen dat Hij de kostbaarheden die nog in de tempel van de HEER, in het paleis van de koning en in Jeruzalem zijn overgebleven, niet in Babel laat terechtkomen. Want dit zegt de HEER van de hemelse machten over de tempelzuilen, de Zee, de verrijdbare onderstellen en de rest van het tempelgerei dat nog in deze stad is, over alles wat koning Nebukadnessar van Babylonië nog niet heeft meegenomen toen hij koning Jechonja, de zoon van Jojakim, en alle vooraanstaande burgers van Juda en Jeruzalem naar Babel voerde:

Alles zal naar Babel worden gevoerd. Ja, dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, over de kostbaarheden die in de tempel van de HEER, in het paleis van de koning en in Jeruzalem achtergebleven zijn:

Alles zal naar Babel worden gevoerd, en daar zal het blijven tot de dag dat Ik er zelf voor zorg dat het wordt teruggebracht – spreekt de HEER.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
0Shares