Koning Sedekia zei:

‘Ik ben bang voor de Judeeërs die naar de Chaldeeën zijn overgelopen. Als ik aan hen word uitgeleverd, zullen ze me martelen.’ ‘Dat zal niet gebeuren,’ antwoordde Jeremia. ‘Luister toch naar de HEER, in wiens naam ik tot u spreek, dan loopt het goed met u af en blijft u in leven. Maar als u weigert u over te geven, zal gebeuren wat de HEER mij heeft laten zien:

Alle vrouwen die nog in uw paleis overgebleven zijn, zullen naar de bevelhebbers van de koning van Babylonië worden gevoerd, terwijl ze zeggen:

“Vrienden hebben u opgestookt en laten u vallen:

nu uw voeten in de modder blijven steken, zijn ze van u weggevlucht.” Al uw vrouwen en uw kinderen worden aan de Chaldeeën uitgeleverd. Ook u zult niet aan hen ontkomen, maar gevangengenomen worden en aan de koning van Babylonië worden uitgeleverd. En deze stad zal in vlammen opgaan.’ Sedekia zei tegen Jeremia:

‘Als uw leven u lief is, vertel dan niemand iets over ons gesprek. Als mijn raadsheren te weten komen dat ik met u gesproken heb, zullen ze naar u toe komen en vragen wat u gezegd hebt en wat ik gezegd heb. Ze zullen dreigen u te doden als u het niet vertelt. Zeg dan:

“Ik heb de koning gesmeekt mij niet te laten teruggaan naar het huis van Jonatan, want daar zou ik sterven.”’ En toen de raadsheren naar Jeremia kwamen en hem ondervroegen, zei hij hun precies wat de koning hem had opgedragen. Ze lieten hem verder met rust, want niemand had iets over de inhoud van het gesprek gehoord. Jeremia bleef in het kwartier van de paleiswacht, tot de dag dat Jeruzalem werd ingenomen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 40:1-8 1
0Shares