Koning Sedekia zei:

‘Ik ben bang voor de Judeeërs die naar de Chaldeeën zijn overgelopen. Als ik aan hen word uitgeleverd, zullen ze me martelen.’ ‘Dat zal niet gebeuren,’ antwoordde Jeremia. ‘Luister toch naar de HEER, in wiens naam ik tot u spreek, dan loopt het goed met u af en blijft u in leven. Maar als u weigert u over te geven, zal gebeuren wat de HEER mij heeft laten zien:

Alle vrouwen die nog in uw paleis overgebleven zijn, zullen naar de bevelhebbers van de koning van Babylonië worden gevoerd, terwijl ze zeggen:

“Vrienden hebben u opgestookt en laten u vallen:

nu uw voeten in de modder blijven steken, zijn ze van u weggevlucht.” Al uw vrouwen en uw kinderen worden aan de Chaldeeën uitgeleverd. Ook u zult niet aan hen ontkomen, maar gevangengenomen worden en aan de koning van Babylonië worden uitgeleverd. En deze stad zal in vlammen opgaan.’ Sedekia zei tegen Jeremia:

‘Als uw leven u lief is, vertel dan niemand iets over ons gesprek. Als mijn raadsheren te weten komen dat ik met u gesproken heb, zullen ze naar u toe komen en vragen wat u gezegd hebt en wat ik gezegd heb. Ze zullen dreigen u te doden als u het niet vertelt. Zeg dan:

“Ik heb de koning gesmeekt mij niet te laten teruggaan naar het huis van Jonatan, want daar zou ik sterven.”’ En toen de raadsheren naar Jeremia kwamen en hem ondervroegen, zei hij hun precies wat de koning hem had opgedragen. Ze lieten hem verder met rust, want niemand had iets over de inhoud van het gesprek gehoord. Jeremia bleef in het kwartier van de paleiswacht, tot de dag dat Jeruzalem werd ingenomen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 43:1-13
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 38:11-18 2
0Shares