Israël, wanneer je op je schreden terugkeert, keer dan terug naar Mij – spreekt de HEER. Heb je die afgodsbeelden weggedaan, zwerf dan niet langer rond, maar zweer waarachtig, eerlijk en oprecht:

“Zo waar de HEER leeft.” Dan willen alle volken worden gezegend als Israël, ze zullen zich met Israël gelukkig prijzen. Want dit zegt de HEER tegen Juda en Jeruzalem:

Ontgin nieuw land, en zaai niet tussen de dorens. Laat je besnijden voor de HEER, ontdoe je van de voorhuid van je hart, inwoners van Juda en Jeruzalem. Anders slaat Zijn toorn uit als een vuur, een brand die niet te blussen is, vanwege jullie kwalijke praktijken.

De vijand uit het noorden in aantocht.

Maak bekend in Juda, laat horen in Jeruzalem, beveel:

“Blaas de ramshoorn in het land!” Roep luid:

“Verzamelen! Verschans je in je vestingsteden. Wijs met de strijdvaan naar Sion! Vlucht, blijf niet staan!” Want Ik breng onheil uit het noorden, een grote ramp! Zoals een leeuw uit het struikgewas springt, zo doemt een vernietiger van volken op, rukt de vijand op uit zijn gebied. Hij maakt je land tot een woestenij. Je steden vallen in puin, worden ontvolkt. Hul je daarom in het zwart, weeklaag, barst uit in jammerklachten. Onstuitbaar is de brandende toorn van de HEER. Op die dag – spreekt de HEER – ontzinkt de koning en de leiders alle moed. De priesters zijn ontzet, de profeten verbijsterd.’ Ik zei:

‘HEER, mijn God, U hebt Jeruzalem en dit volk misleid:

wij zouden in vrede leven, toch staat het zwaard ons op de keel!’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 43:1-13
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
0Shares