Vlucht, volk van Benjamin, vlucht uit Jeruzalem! Blaas de ramshoorn in Tekoa, geef vuursignalen boven Bet-Hakkerem. Onheil dreigt uit het noorden, alles stort ineen. Die lieflijke en tere vrouw breng Ik om, vrouwe Sion zelf. Herders met hun kudden komen op haar af, rondom haar zetten zij hun tenten op, ieder weidt zijn deel af. Ze roepen:

“Bereid je voor op de strijd! Nog deze middag vallen we aan. Helaas, de dag loopt ten einde, de schaduwen lengen. We vallen aan in de nacht, dan breken we de burchten af.” Dit zegt de HEER van de hemelse machten:

Hak de boomgaarden om, werp een wal op tegen de stad. Jeruzalem wordt overgeleverd, het is een stad vol onderdrukking. Zoals water opwelt uit een bron, zo welt kwaad op uit Jeruzalem. “Ik ben mishandeld en beroofd,” klinkt het in de stad. Onder Mijn ogen wordt geslagen, gemarteld, er komt geen einde aan. Laat je terechtwijzen, Jeruzalem, dan maak Ik me niet van je los, maak Ik je niet tot een woestenij, een onbewoonbaar land.’

Dit zei de HEER van de hemelse machten:

‘Zoek goede druiven aan de wijnstok, zoek wat van Israël nog overbleef. Zoek als een wijnboer de ranken na.’ Ik zei:

‘Tegen wie moet Ik spreken, wie luistert naar Mijn waarschuwing? Hun oren zitten dicht, niets merken ze op. De woorden van de HEER bespotten ze, ze hebben er een afkeer van.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 43:1-13
0Shares