In datzelfde jaar, in de vijfde maand van het vierde regeringsjaar van koning Sedekia van Juda, zei de profeet Chananja uit Gibeon, de zoon van Azzur, in de tempel van de HEER ten overstaan van de priesters en alle andere aanwezigen tegen mij:

‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Ik ga het juk van de koning van Babylonië breken. Binnen twee jaar zal ik alle kostbaarheden uit de tempel van de HEER, die koning Nebukadnessar heeft meegevoerd naar Babel, naar Jeruzalem terugbrengen. Ik zal ook koning Jechonja, de zoon van Jojakim, en alle ballingen uit Juda die naar Babel zijn gevoerd, naar Jeruzalem terugbrengen – spreekt de HEER. Want ik ga het juk van de koning van Babylonië breken.’ Toen antwoordde de profeet Jeremia de profeet Chananja ten overstaan van de priesters en alle anderen die in de tempel van de HEER aanwezig waren:

‘Ja! Laat de HEER dat doen. Hopelijk laat hij jouw profetie uitkomen en brengt hij al het tempelgerei en alle ballingen uit Babylonië naar deze stad terug. Maar luister nu naar wat ik jou en alle anderen te zeggen heb. Sinds mensenheugenis hebben de profeten die vóór jou en mij hebben geleefd tegen veel landen en machtige koninkrijken niets dan oorlogen, onheil en pest geprofeteerd. Van een profeet die voorspoed en vrede profeteert, weten we pas dat hij inderdaad door de HEER gezonden is als zijn woorden uitkomen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
0Shares