In datzelfde jaar, in de vijfde maand van het vierde regeringsjaar van koning Sedekia van Juda, zei de profeet Chananja uit Gibeon, de zoon van Azzur, in de tempel van de HEER ten overstaan van de priesters en alle andere aanwezigen tegen mij:

‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Ik ga het juk van de koning van Babylonië breken. Binnen twee jaar zal ik alle kostbaarheden uit de tempel van de HEER, die koning Nebukadnessar heeft meegevoerd naar Babel, naar Jeruzalem terugbrengen. Ik zal ook koning Jechonja, de zoon van Jojakim, en alle ballingen uit Juda die naar Babel zijn gevoerd, naar Jeruzalem terugbrengen – spreekt de HEER. Want ik ga het juk van de koning van Babylonië breken.’ Toen antwoordde de profeet Jeremia de profeet Chananja ten overstaan van de priesters en alle anderen die in de tempel van de HEER aanwezig waren:

‘Ja! Laat de HEER dat doen. Hopelijk laat hij jouw profetie uitkomen en brengt hij al het tempelgerei en alle ballingen uit Babylonië naar deze stad terug. Maar luister nu naar wat ik jou en alle anderen te zeggen heb. Sinds mensenheugenis hebben de profeten die vóór jou en mij hebben geleefd tegen veel landen en machtige koninkrijken niets dan oorlogen, onheil en pest geprofeteerd. Van een profeet die voorspoed en vrede profeteert, weten we pas dat hij inderdaad door de HEER gezonden is als zijn woorden uitkomen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 43:1-13
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
0Shares