Ze zeggen tegen mij:

“Wat komt er uit van de woorden van de HEER?” Ik ben U, mijn Herder, nooit ontvlucht, naar een onheilsdag heb ik nooit uitgezien. U weet wat over mijn lippen komt, al mijn woorden zijn U bekend. Word niet mijn ondergang – niet U! U bent toch mijn toevlucht in tijden van nood? Laat mijn achtervolgers te schande staan – niet mij! Laat hen ten onder gaan – niet mij! Breng onheil over hen, tref hen, tref hen dodelijk.’

De sabbat als heilige dag.

Dit zei de HEER tegen mij:

‘Ga in de Volkspoort staan, die de koningen van Juda plegen te gebruiken, en in de andere poorten van Jeruzalem. Verkondig daar:

Koningen van Juda, inwoners van Juda en Jeruzalem, jullie die door deze poorten naar binnen gaan, luister naar de woorden van de HEER. Dit zegt de HEER:

Wacht je er terdege voor om op sabbat goederen door de poorten van Jeruzalem naar binnen te brengen en om uit jullie huizen goederen naar buiten te brengen. Verricht ook verder geen enkele bezigheid en vier de sabbat als heilige dag zoals Ik jullie voorouders geboden heb. Maar zij luisterden niet, schonken Mij geen gehoor; zij waren halsstarrig en ongehoorzaam en lieten zich niet terechtwijzen. Als jullie wel naar Mij luisteren – spreekt de HEER – en op sabbat geen goederen door de poorten van deze stad naar binnen brengen, de sabbat als heilige dag vieren en niet werken, dan zullen Davids troonopvolgers door de poorten van deze stad naar binnen gaan, gezeten op paarden of rijdend op wagens en vergezeld van hun raadsheren en de inwoners van Juda en Jeruzalem. Dan zal deze stad altijd bewoond blijven. En uit de steden van Juda, de omgeving van Jeruzalem, het stamgebied van Benjamin, het heuvelland, het bergland en de Negev zal men brandoffers, vredeoffers, graanoffers, dankoffers en wierook naar de tempel van de HEER brengen. Maar als jullie geen gehoor geven aan Mijn gebod om de sabbat als heilige dag te vieren, als jullie op die dag goederen door de poorten van Jeruzalem naar binnen blijven brengen, zal Ik de poorten in vlammen doen opgaan, en zal vuur de burchten van Jeruzalem verteren – en niemand die het zal blussen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 43:1-13
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 23:1-12 1
0Shares