Ze zeggen tegen mij:

“Wat komt er uit van de woorden van de HEER?” Ik ben U, mijn Herder, nooit ontvlucht, naar een onheilsdag heb ik nooit uitgezien. U weet wat over mijn lippen komt, al mijn woorden zijn U bekend. Word niet mijn ondergang – niet U! U bent toch mijn toevlucht in tijden van nood? Laat mijn achtervolgers te schande staan – niet mij! Laat hen ten onder gaan – niet mij! Breng onheil over hen, tref hen, tref hen dodelijk.’

De sabbat als heilige dag.

Dit zei de HEER tegen mij:

‘Ga in de Volkspoort staan, die de koningen van Juda plegen te gebruiken, en in de andere poorten van Jeruzalem. Verkondig daar:

Koningen van Juda, inwoners van Juda en Jeruzalem, jullie die door deze poorten naar binnen gaan, luister naar de woorden van de HEER. Dit zegt de HEER:

Wacht je er terdege voor om op sabbat goederen door de poorten van Jeruzalem naar binnen te brengen en om uit jullie huizen goederen naar buiten te brengen. Verricht ook verder geen enkele bezigheid en vier de sabbat als heilige dag zoals Ik jullie voorouders geboden heb. Maar zij luisterden niet, schonken Mij geen gehoor; zij waren halsstarrig en ongehoorzaam en lieten zich niet terechtwijzen. Als jullie wel naar Mij luisteren – spreekt de HEER – en op sabbat geen goederen door de poorten van deze stad naar binnen brengen, de sabbat als heilige dag vieren en niet werken, dan zullen Davids troonopvolgers door de poorten van deze stad naar binnen gaan, gezeten op paarden of rijdend op wagens en vergezeld van hun raadsheren en de inwoners van Juda en Jeruzalem. Dan zal deze stad altijd bewoond blijven. En uit de steden van Juda, de omgeving van Jeruzalem, het stamgebied van Benjamin, het heuvelland, het bergland en de Negev zal men brandoffers, vredeoffers, graanoffers, dankoffers en wierook naar de tempel van de HEER brengen. Maar als jullie geen gehoor geven aan Mijn gebod om de sabbat als heilige dag te vieren, als jullie op die dag goederen door de poorten van Jeruzalem naar binnen blijven brengen, zal Ik de poorten in vlammen doen opgaan, en zal vuur de burchten van Jeruzalem verteren – en niemand die het zal blussen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 43:1-13
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
0Shares