Ach, nu is Sesach veroverd, nu is het sieraad van de hele aarde ingenomen, nu is Babel een schrikbeeld voor elk volk. Een zee rijst op tegen Babel, het wordt overspoeld door machtige golven. De steden eromheen worden een woestenij, een uitgedroogde vlakte, een dorre woestijn. Niemand zal er wonen, geen mens trekt erdoorheen. Ik zal Bel, de god van Babel, straffen. Ik dwing hem heel zijn prooi weer uit te braken, de toestroom van de volken is voorbij.

Babels muren zullen vallen! Vlucht, Mijn volk, ontvlucht de stad, laat ieder vluchten voor de grote toorn van de HEER. Laat het hoofd niet hangen, wees niet bang voor geruchten her en der. Dit jaar gaat er een bang gerucht, het volgend jaar gaat er een ander. Het land wordt overspoeld door geweld, heersers vechten tegen heersers. Maar houd voor ogen dat de tijd zal komen dat Ik de afgoden van Babel zal straffen. Heel het land is dan ontredderd, de straten zijn bezaaid met lijken. Als de verwoester uit het noorden aanstormt, juichen hemel en aarde over Babels lot, al wat er in de hemel en op aarde leeft – spreekt de HEER. Babel zelf moet vallen, zoals tallozen door Babel vielen, in Israël, ja, overal ter wereld. Jullie die aan het zwaard ontkomen zijn, vlucht verder, blijf niet staan. Al zijn jullie nog ver van huis, noem de naam van de HEER, richt je gedachten enkel op Jeruzalem. Al zeggen jullie ook:

“Wij schamen ons, we werden bespot, wat werden we vernederd toen de tempel van de HEER door vreemden werd geschonden” – de dag zal komen – spreekt de HEER – dat Ik hun afgoden zal straffen. In heel hun land zullen de gewonden kermen. Ook al reikt hun stad tot aan de hemel, ook al bouwt men torenhoge vestingen, Ik stuur een vijand die haar zal verwoesten – spreekt de HEER.

Vanuit Babel zal gejammer klinken, in Chaldea klinkt oorlogsgeraas.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
0Shares