Ach, nu is Sesach veroverd, nu is het sieraad van de hele aarde ingenomen, nu is Babel een schrikbeeld voor elk volk. Een zee rijst op tegen Babel, het wordt overspoeld door machtige golven. De steden eromheen worden een woestenij, een uitgedroogde vlakte, een dorre woestijn. Niemand zal er wonen, geen mens trekt erdoorheen. Ik zal Bel, de god van Babel, straffen. Ik dwing hem heel zijn prooi weer uit te braken, de toestroom van de volken is voorbij.

Babels muren zullen vallen! Vlucht, Mijn volk, ontvlucht de stad, laat ieder vluchten voor de grote toorn van de HEER. Laat het hoofd niet hangen, wees niet bang voor geruchten her en der. Dit jaar gaat er een bang gerucht, het volgend jaar gaat er een ander. Het land wordt overspoeld door geweld, heersers vechten tegen heersers. Maar houd voor ogen dat de tijd zal komen dat Ik de afgoden van Babel zal straffen. Heel het land is dan ontredderd, de straten zijn bezaaid met lijken. Als de verwoester uit het noorden aanstormt, juichen hemel en aarde over Babels lot, al wat er in de hemel en op aarde leeft – spreekt de HEER. Babel zelf moet vallen, zoals tallozen door Babel vielen, in Israël, ja, overal ter wereld. Jullie die aan het zwaard ontkomen zijn, vlucht verder, blijf niet staan. Al zijn jullie nog ver van huis, noem de naam van de HEER, richt je gedachten enkel op Jeruzalem. Al zeggen jullie ook:

“Wij schamen ons, we werden bespot, wat werden we vernederd toen de tempel van de HEER door vreemden werd geschonden” – de dag zal komen – spreekt de HEER – dat Ik hun afgoden zal straffen. In heel hun land zullen de gewonden kermen. Ook al reikt hun stad tot aan de hemel, ook al bouwt men torenhoge vestingen, Ik stuur een vijand die haar zal verwoesten – spreekt de HEER.

Vanuit Babel zal gejammer klinken, in Chaldea klinkt oorlogsgeraas.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
0Shares