De bevelhebbers van het leger, onder wie Jochanan, de zoon van Kareach, en Jezanja, de zoon van Hosaäja, kwamen met de andere Judeeërs, van jong tot oud, naar de profeet Jeremia  en zeiden tegen hem:

‘Wij zouden u willen vragen om voor ons, overlevenden, tot de HEER, uw God, te bidden, want zoals u ziet zijn er van ons grote aantal maar weinigen overgebleven.  Laat de HEER, uw God, ons de weg wijzen en zeggen wat ons te doen staat.’  De profeet Jeremia antwoordde:

‘Goed, ik zal doen wat u vraagt en tot de HEER, uw God, bidden. En ik zal u alles zeggen wat de HEER u antwoordt, ik zal niets achterhouden.’  Hierop zeiden zij:

‘Moge de HEER zich als een betrouwbare getuige tegen ons keren wanneer wij niet alles doen wat de HEER, uw God, ons bij monde van u opdraagt. Of Zijn woorden ons nu wel of niet goed uitkomen, we zullen de HEER, onze God, tot wie u zich namens ons wendt, gehoorzaam zijn. Als wij naar Hem luisteren, zal het ons goed gaan.’ 

Tien dagen later richtte de HEER zich tot Jeremia,  waarna deze Jochanan, de zoon van Kareach, de bevelhebbers en de andere Judeeërs, van jong tot oud, bij zich riep.  Hij zei:

‘Op uw verzoek heb ik tot de HEER gebeden. Dit zegt de HEER, de God van Israël:

Als jullie in dit land blijven, zal Ik jullie opbouwen en niet afbreken, zal Ik jullie planten en niet uitrukken, want Ik heb spijt van het onheil waarmee Ik jullie getroffen heb.  Wees niet bang voor de door jullie zo gevreesde koning van Babylonië, wees niet bang – spreekt de HEER -, want Ik zal jullie ter zijde staan en je uit zijn greep bevrijden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
0Shares