De bevelhebbers van het leger, onder wie Jochanan, de zoon van Kareach, en Jezanja, de zoon van Hosaäja, kwamen met de andere Judeeërs, van jong tot oud, naar de profeet Jeremia  en zeiden tegen hem:

‘Wij zouden u willen vragen om voor ons, overlevenden, tot de HEER, uw God, te bidden, want zoals u ziet zijn er van ons grote aantal maar weinigen overgebleven.  Laat de HEER, uw God, ons de weg wijzen en zeggen wat ons te doen staat.’  De profeet Jeremia antwoordde:

‘Goed, ik zal doen wat u vraagt en tot de HEER, uw God, bidden. En ik zal u alles zeggen wat de HEER u antwoordt, ik zal niets achterhouden.’  Hierop zeiden zij:

‘Moge de HEER zich als een betrouwbare getuige tegen ons keren wanneer wij niet alles doen wat de HEER, uw God, ons bij monde van u opdraagt. Of Zijn woorden ons nu wel of niet goed uitkomen, we zullen de HEER, onze God, tot wie u zich namens ons wendt, gehoorzaam zijn. Als wij naar Hem luisteren, zal het ons goed gaan.’ 

Tien dagen later richtte de HEER zich tot Jeremia,  waarna deze Jochanan, de zoon van Kareach, de bevelhebbers en de andere Judeeërs, van jong tot oud, bij zich riep.  Hij zei:

‘Op uw verzoek heb ik tot de HEER gebeden. Dit zegt de HEER, de God van Israël:

Als jullie in dit land blijven, zal Ik jullie opbouwen en niet afbreken, zal Ik jullie planten en niet uitrukken, want Ik heb spijt van het onheil waarmee Ik jullie getroffen heb.  Wees niet bang voor de door jullie zo gevreesde koning van Babylonië, wees niet bang – spreekt de HEER -, want Ik zal jullie ter zijde staan en je uit zijn greep bevrijden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 43:1-13
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
0Shares