De HEER richtte de volgende woorden tot Jeremia, toen koning Nebukadnessar van Babylonië met heel zijn leger en de troepen van alle koninkrijken en volken die hij onderworpen had, de aanval had ingezet op Jeruzalem en de omliggende steden:

‘Dit zegt de HEER, de God van Israël:

Ga naar koning Sedekia van Juda en zeg tegen hem:

Dit zegt de HEER:

Ik geef deze stad in handen van de koning van Babylonië, die haar in vlammen zal doen opgaan. Ook jij zult niet aan hem ontkomen, maar gevangengenomen worden en aan hem worden uitgeleverd. Je zult oog in oog met hem komen te staan en persoonlijk met hem spreken. Daarna word je naar Babel gevoerd. Maar, koning Sedekia van Juda, luister naar de woorden van de HEER. Dit zegt de HEER tegen jou:

Je zult geen gewelddadige dood sterven, maar in vrede heengaan. Zoals er voor je voorouders, de koningen die voor je hebben geregeerd, rouwvuren werden ontstoken, zo zullen die ook voor jou worden ontstoken. En je onderdanen zullen met “Ach heer!” een klaaglied over je aanheffen. Dit is Mijn belofte – spreekt de HEER.’

De profeet Jeremia bracht deze woorden in Jeruzalem over aan koning Sedekia van Juda, toen het leger van de koning van Babylonië de aanval had ingezet op Jeruzalem en op Lachis en Azeka, de enige vestingsteden van Juda die nog standhielden.

Vrijlating van de slaven herroepen.

De HEER richtte zich tot Jeremia, nadat koning Sedekia met de inwoners van Jeruzalem overeengekomen was dat er een algehele vrijlating zou worden afgekondigd. Alle Hebreeuwse slaven en slavinnen zouden worden vrijgelaten, zodat geen Judeeër nog een volksgenoot als slaaf in dienst zou hebben. De leiders en inwoners die deze overeenkomst waren aangegaan, kwamen hun verplichting na en lieten hun slaven vrij. Maar enige tijd later kwamen ze erop terug en onderwierpen hun vrijgelaten slaven en slavinnen weer.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
0Shares