De HEER richtte zich tot Jeremia, nadat koning Sedekia Paschur, de zoon van Malkia, en de priester Sefanja, de zoon van Maäseja, naar hem toe gestuurd had. Ze zeiden tegen Jeremia:

‘Nu koning Nebukadnessar van Babylonië ons aanvalt, willen wij u vragen de HEER voor ons te raadplegen. Misschien zal Hij opnieuw wonderdaden verrichten en zal de vijand het beleg opbreken.’ Jeremia antwoordde:

‘Zeg tegen Sedekia het volgende:

Dit zegt de HEER, de God van Israël:

Ik zal jullie dwingen je niet langer buiten, maar binnen de muren van de stad tegen de koning van Babylonië en de Chaldeeën te verdedigen. Ikzelf zal met krachtige, sterke hand tegen jullie strijden, vervuld van grote woede en toorn. Ik zal deze stad treffen met een verschrikkelijke pest, waaraan mensen en dieren zullen sterven. En dan – spreekt de HEER – lever Ik koning Sedekia van Juda, zijn hof en allen die in deze stad de pest, het zwaard en de honger hebben overleefd, uit aan koning Nebukadnessar van Babylonië, aan hun vijanden, die hun naar het leven staan. Hij zal hen aan het zwaard rijgen en niemand sparen; Hij zal onverbiddelijk zijn en geen medelijden hebben.’

De HEER sprak:

‘Zeg tegen dit volk:

Dit zegt de HEER:

Ik geef jullie de keuze tussen leven en dood. Wie hier blijft zal sterven door het zwaard, de honger of de pest, maar wie de stad verlaat en zich overgeeft aan de Chaldese belegeraars zal zijn leven behouden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
0Shares