‘HEER, U staat altijd in Uw recht als ik het tegen U opneem. Toch vraag ik, hoe verantwoordt U dat boosdoeners in voorspoed leven, en trouwelozen rust genieten? U hebt hen geplant, ze schoten wortel, liepen uit en droegen vrucht. Ze hebben de mond vol van U, maar dragen U niet in het hart. Maar mij kent U, HEER, U ziet mij, U weet dat ik U in mijn hart draag. Sleep die boosdoeners weg, voer ze als schapen naar de slachtbank, zonder ze af om ze te laten doden. Hoe lang nog zal de aarde treuren, zullen gras en bloemen verdorren? Het vee en de vogels komen om door de wandaden van haar bewoners, die denken:

Hij voorziet niet hoe ons einde zal zijn.’ ‘Als het je al zwaar valt snelle lopers bij te houden, kun je het dan tegen paarden opnemen? Jij struikelt al op het vlakke land, wat kun je dan beginnen in het struikgewas bij de Jordaan? Ook je broers en zusters, je hele familie, zullen je laten vallen, ook zij zullen je naschreeuwen. Vertrouw hen niet, al zijn ze nog zo vriendelijk.

Straf en ontferming voor Israël en zijn buurvolken.

Ik heb mijn volk verlaten, mijn bezit opgegeven, mijn zielsbeminde aan haar vijanden overgeleverd. Mijn eigen volk werd als een leeuw in het bos, het brulde tegen mij. Daarom ben ik het gaan haten. Mijn volk is een nest hyena’s, en gieren cirkelen eromheen. Breng wilde dieren bijeen, laat ze komen om het te verslinden. Talloze herders hebben mijn wijngaard vernield, mijn akker laten vertrappen. Ze hebben mijn prachtige akker tot een troosteloze woestenij gemaakt.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 43:1-13
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
0Shares