Ga maar eens naar het heiligdom in Silo, waar Ik Mijn naam vroeger liet wonen, en zie wat Ik er vanwege de wandaden van Mijn volk Israël mee heb gedaan.  Nu dan – spreekt de HEER -, omdat jullie al die gruweldaden plegen en Ik telkens weer tot jullie gesproken heb maar jullie niet hebben geluisterd, omdat Ik geroepen heb maar jullie niet hebben geantwoord,  zal Ik met deze tempel, waaraan Mijn naam verbonden is en waarin jullie je vertrouwen stellen, en met heel het land dat Ik jullie voorouders gegeven heb, hetzelfde doen als met Silo. Ik zal jullie verstoten, zoals Ik jullie broedervolk, het nageslacht van Efraïm, verstoten heb. 

En jij, bid niet voor dit volk, kom niet langer met smeekbeden, dring niet bij me aan, want Ik zal niet naar je luisteren.  Zie je niet wat er in de steden van Juda en de straten van Jeruzalem gebeurt?  De kinderen sprokkelen hout, de vaders stoken het vuur en de vrouwen kneden deeg om koeken voor de koningin van de hemel te bakken. Ook krenken ze Mij door wijnoffers aan andere goden te brengen. Maar treffen ze Mij daarmee? – spreekt de HEER. Treffen ze niet eerder zichzelf, tot hun eigen schande?  Daarom, dit zegt God, de HEER:

Ik stort over dit land, over de mensen, de dieren, de bomen en gewassen op het veld Mijn grote woede uit. Alles zal branden, en niets zal worden geblust. 

Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Maak van je brandoffers maar vredeoffers:

eet zelf het vlees maar op!  Toen Ik jullie voorouders uit Egypte leidde, heb Ik hun nooit iets gezegd of voorgeschreven over brand- en vredeoffers.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 43:1-13
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
0Shares