Ga maar eens naar het heiligdom in Silo, waar Ik Mijn naam vroeger liet wonen, en zie wat Ik er vanwege de wandaden van Mijn volk Israël mee heb gedaan.  Nu dan – spreekt de HEER -, omdat jullie al die gruweldaden plegen en Ik telkens weer tot jullie gesproken heb maar jullie niet hebben geluisterd, omdat Ik geroepen heb maar jullie niet hebben geantwoord,  zal Ik met deze tempel, waaraan Mijn naam verbonden is en waarin jullie je vertrouwen stellen, en met heel het land dat Ik jullie voorouders gegeven heb, hetzelfde doen als met Silo. Ik zal jullie verstoten, zoals Ik jullie broedervolk, het nageslacht van Efraïm, verstoten heb. 

En jij, bid niet voor dit volk, kom niet langer met smeekbeden, dring niet bij me aan, want Ik zal niet naar je luisteren.  Zie je niet wat er in de steden van Juda en de straten van Jeruzalem gebeurt?  De kinderen sprokkelen hout, de vaders stoken het vuur en de vrouwen kneden deeg om koeken voor de koningin van de hemel te bakken. Ook krenken ze Mij door wijnoffers aan andere goden te brengen. Maar treffen ze Mij daarmee? – spreekt de HEER. Treffen ze niet eerder zichzelf, tot hun eigen schande?  Daarom, dit zegt God, de HEER:

Ik stort over dit land, over de mensen, de dieren, de bomen en gewassen op het veld Mijn grote woede uit. Alles zal branden, en niets zal worden geblust. 

Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Maak van je brandoffers maar vredeoffers:

eet zelf het vlees maar op!  Toen Ik jullie voorouders uit Egypte leidde, heb Ik hun nooit iets gezegd of voorgeschreven over brand- en vredeoffers.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 43:1-13
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
0Shares