De HEER kon jullie niet meer verdragen vanwege jullie kwalijke praktijken en gruwelijke daden. Daarom is jullie land de woestenij geworden die het nu is, een verschrikkelijke plaats waar niemand meer woont, waarvan de naam als een vloek wordt gebruikt. Omdat jullie door wierook te branden tegen de HEER hebben gezondigd, Hem niet hebben gehoorzaamd en Zijn voorschriften, wetten en bepalingen niet hebben nageleefd, daarom is dat onheil jullie overkomen.’ En Jeremia vervolgde tegen de Judeeërs en hun vrouwen:

‘Luister naar de woorden van de HEER, Judeeërs in Egypte! Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Jullie en je vrouwen hebben die geloften gedaan en zijn die ook nagekomen. Jullie zeggen:

“Wij hebben de geloften afgelegd dat wij voor de koningin van de hemel wierook zouden branden en dat wij haar wijnoffers zouden brengen. Wij komen onze geloften na.” Dat moeten jullie vooral doen, kom je geloften maar na! Maar, Judeeërs in Egypte, luister dan wel naar de woorden van de HEER. Ik zweer bij Mijn grote naam, zegt de HEER, dat er nergens in Egypte nog Judeeërs zullen zijn die Mijn naam uitspreken in de eed:

“Zo waar God, de HEER, leeft.” Ik ben op hun ongeluk uit, niet op hun geluk. Alle Judeeërs in Egypte zullen sterven door het zwaard en de honger, totdat Juda uitgestorven is. Er zal maar een klein aantal aan het zwaard ontkomen en vanuit Egypte naar Juda terugkeren. Alles wat er nog van Juda is overgebleven en naar Egypte is uitgeweken, zal weten wiens woorden standhouden – die van Mij of die van hen. Om jullie duidelijk te maken – spreekt de HEER – dat Ik jullie hier zal straffen, dat het onheil dat Ik jullie aankondig werkelijk komt, geef Ik jullie het volgende teken:

Dit zegt de HEER:

Ik lever farao Chofra, de koning van Egypte, uit aan zijn vijanden, die hem naar het leven staan, zoals Ik koning Sedekia van Juda heb uitgeleverd aan koning Nebukadnessar van Babylonië, zijn vijand, die hem naar het leven stond.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 17:1-14 1
0Shares