Slechts een deel van de armsten van het volk, die niets bezaten, liet Nebuzaradan in Juda achter. Aan hen gaf hij de wijngaarden en de akkers.

Met betrekking tot Jeremia gaf koning Nebukadnessar van Babylonië aan Nebuzaradan, de commandant van zijn lijfwacht, de volgende opdracht:

‘Neem hem onder je hoede, doe hem geen kwaad, maar willig zijn wensen in.’ Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, rabsaris Nebusazban, rabmag Nergal-Sareser en de andere hoge ambtenaren van de koning van Babylonië lieten Jeremia uit het kwartier van de paleiswacht halen. Hij werd toevertrouwd aan Gedalja, de zoon van Achikam, de zoon van Safan, die hem naar huis bracht. Zo kwam Jeremia weer op vrije voeten.

Toen Jeremia nog in het kwartier van de paleiswacht gevangen zat, had de HEER tot hem gesproken:

‘Ga naar de Nubiër Ebed-Melech en zeg tegen hem:

Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Ik heb niet beloofd dat Ik deze stad zou redden, maar gezegd dat ze ten onder zou gaan. Mijn woorden zal Ik nu waarmaken. Je zult het met eigen ogen aanschouwen, maar jou zal Ik redden – spreekt de HEER. Je zult niet worden uitgeleverd aan de mannen die je vreest, maar Ik zal je laten ontkomen. Je zult geen gewelddadige dood sterven, maar worden gespaard omdat je op Mij hebt vertrouwd – spreekt de HEER.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 43:1-13
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
0Shares