Slechts een deel van de armsten van het volk, die niets bezaten, liet Nebuzaradan in Juda achter. Aan hen gaf hij de wijngaarden en de akkers.

Met betrekking tot Jeremia gaf koning Nebukadnessar van Babylonië aan Nebuzaradan, de commandant van zijn lijfwacht, de volgende opdracht:

‘Neem hem onder je hoede, doe hem geen kwaad, maar willig zijn wensen in.’ Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, rabsaris Nebusazban, rabmag Nergal-Sareser en de andere hoge ambtenaren van de koning van Babylonië lieten Jeremia uit het kwartier van de paleiswacht halen. Hij werd toevertrouwd aan Gedalja, de zoon van Achikam, de zoon van Safan, die hem naar huis bracht. Zo kwam Jeremia weer op vrije voeten.

Toen Jeremia nog in het kwartier van de paleiswacht gevangen zat, had de HEER tot hem gesproken:

‘Ga naar de Nubiër Ebed-Melech en zeg tegen hem:

Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Ik heb niet beloofd dat Ik deze stad zou redden, maar gezegd dat ze ten onder zou gaan. Mijn woorden zal Ik nu waarmaken. Je zult het met eigen ogen aanschouwen, maar jou zal Ik redden – spreekt de HEER. Je zult niet worden uitgeleverd aan de mannen die je vreest, maar Ik zal je laten ontkomen. Je zult geen gewelddadige dood sterven, maar worden gespaard omdat je op Mij hebt vertrouwd – spreekt de HEER.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
0Shares