De HEER richtte zich tot Jeremia:

‘Laat allen luisteren naar de bepalingen van dit verbond, zeg tegen de bevolking van Juda en Jeruzalem:

Dit zegt de HEER, de God van Israël:

Vervloekt is eenieder die zich niet houdt aan de bepalingen van het verbond die Ik jullie voorouders heb opgelegd toen Ik hen uit de smeltoven van Egypte haalde. Ik heb gezegd:

“Luister naar Mij en doe alles wat Ik jullie gebied. Dan zullen jullie Mijn volk zijn en zal Ik jullie God zijn. Dan houd Ik me aan de belofte die Ik jullie voorouders onder ede heb gedaan:

Ik beloofde hun een land te geven dat overvloeit van melk en honing. En dat land bezitten jullie tot op de dag van vandaag.”’ Ik antwoordde:

‘Het is zoals U zegt, HEER.’ De HEER vervolgde:

‘Roep in de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem:

Luister naar de bepalingen van dit verbond en leef ze na. Vanaf het moment dat Ik jullie voorouders uit Egypte bevrijdde tot op de dag van vandaag heb Ik hun steeds bezworen naar Mij te luisteren.

Maar zij luisterden niet en waren ongehoorzaam, ze lieten zich leiden door hun koppig en boosaardig hart. Toen heb Ik Mijn bedreigingen waargemaakt. Ik had hun geboden dit verbond na te leven, maar dat hebben ze niet gedaan.’ De HEER zei tegen mij:

‘Ik heb ontdekt dat de bevolking van Juda en Jeruzalem tegen Mij samenzweert. Ze zijn tot dezelfde wandaden vervallen als hun voorouders, die al weigerden Mijn geboden na te leven; ze zijn achter andere goden aan gelopen en hebben die vereerd. Zowel Israël als Juda heeft het verbond verbroken dat Ik met hun voorouders gesloten had. Daarom – dit zegt de HEER:

Ik tref hen met onheil waaraan ze niet kunnen ontkomen. Ze zullen Mij om hulp roepen, maar Ik zal niet naar hen luisteren.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 43:1-13
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
0Shares