De HEER zei tegen mij:

‘Zelfs al zouden Mozes en Samuël voor Mij staan, dan nog zou Ik dit volk geen gehoor geven. Stuur het weg, laat het uit Mijn ogen verdwijnen.  En als ze je vragen waar ze naartoe moeten, zeg dan:

Dit zegt de HEER:

Wie bestemd is voor de pest – naar de pest, wie bestemd is voor het zwaard – naar het zwaard, wie bestemd is voor de honger – naar de honger, wie bestemd is voor het ballingsoord – naar het ballingsoord.  Ik zal vier machten op hen afsturen – spreekt de HEER:

het zwaard om te doden, honden om weg te sleuren, roofvogels en wilde dieren om te verscheuren en te verslinden. Om wat koning Manasse van Juda, de zoon van Hizkia, in Jeruzalem heeft gedaan, maak Ik hen tot een afschrikwekkend voorbeeld voor alle koninkrijken op aarde.

  Jeruzalem, wie is nog met je begaan, wie zal om jou een klaaglied aanheffen, wie zal nog naar je toe komen en vragen hoe het met je is?  Je hebt me verlaten – spreekt de HEER -, je hebt me de rug toegekeerd. Daarom hef Ik Mijn hand op en sla Ik je neer. Ik ben Mijn mededogen moe.  Ik verjaag je uit de steden van het land, Ik beroof je van je kinderen. Ik zal Mijn volk ombrengen, want het heeft zijn leven niet gebeterd.  Er zullen meer weduwen zijn dan zandkorrels aan de zee. Op de moeders van jonge soldaten stuur Ik geweldenaars af, op het heetst van de dag. Ik tref hen onverhoeds met angst en ontzetting.  Moeders die zeven kinderen hebben gebaard zullen bezwijken en in onmacht vallen. Hun Zon gaat onder op klaarlichte dag, ze worden van hun hoop beroofd en staan te schande. En wie het overleeft, lever Ik uit aan het zwaard, geef Ik aan zijn vijanden prijs – spreekt de HEER.’ 

Klacht van Jeremia.

‘Wee mij! Ach moeder, dat u mij moest baren! Ik wek overal ergernis, iedereen bestrijdt mij. Ik ben niemands schuldeiser, en heb zelf geen schulden, toch word ik door iedereen vervloekt.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 43:1-13
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 51:55-64 5
0Shares