De HEER richtte zich bij monde van Jeremia tot de Judeeërs die in Egypte waren gaan wonen, in Migdol, Dafne, Memfis en Boven-Egypte:

‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Jullie hebben het onheil gezien waarmee Ik Jeruzalem en de andere steden van Juda getroffen heb. Het zijn nu ruïnes waar niemand meer woont. Dat komt door het kwaad dat jullie hebben gedaan; jullie hebben Mij gekrenkt door wierook te branden ter ere van andere goden, die jullie en je voorouders nooit hebben gekend. Ik zond telkens weer Mijn dienaren, de profeten, naar jullie en liet hen zeggen:

Staak deze gruwelijke praktijken, Ik verafschuw ze. Maar jullie luisterden niet en weigerden Mij gehoor te geven. Jullie staakten die kwalijke praktijken niet en bleven wierook branden voor andere goden. Toen stortte Ik Mijn grote woede uit en liet die ontbranden over de steden van Juda en de straten van Jeruzalem. Zo werden ze de verlaten ruïnes die ze nu zijn.

Nu dan – dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Waarom roepen jullie zulk groot onheil over je af door alle mannen, vrouwen, kinderen en zuigelingen van Juda ten onder te laten gaan, zodat er niets van jullie overblijft? Waarom krenken jullie Mij met wat je zelf gemaakt hebt door in Egypte, waarheen jullie uitgeweken zijn, wierook te branden voor andere goden, zodat jullie je eigen ondergang bewerkstelligen, jullie naam door alle volken op aarde als een vloek zal worden gebruikt en jullie zullen worden bespot? Zijn jullie het kwaad vergeten dat je voorouders en de koningen van Juda en hun vrouwen hebben gedaan, en het kwaad dat jullie zelf en jullie eigen vrouwen in Juda en in de straten van Jeruzalem hebben gedaan? Ze hebben tot op de dag van vandaag geen berouw getoond, hebben zich niet laten afschrikken en hebben Mijn voorschriften en wetten, die Ik jullie en je voorouders heb voorgehouden, niet nageleefd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 20:10-18 2
0Shares