De HEER richtte zich bij monde van Jeremia tot de Judeeërs die in Egypte waren gaan wonen, in Migdol, Dafne, Memfis en Boven-Egypte:

‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Jullie hebben het onheil gezien waarmee Ik Jeruzalem en de andere steden van Juda getroffen heb. Het zijn nu ruïnes waar niemand meer woont. Dat komt door het kwaad dat jullie hebben gedaan; jullie hebben Mij gekrenkt door wierook te branden ter ere van andere goden, die jullie en je voorouders nooit hebben gekend. Ik zond telkens weer Mijn dienaren, de profeten, naar jullie en liet hen zeggen:

Staak deze gruwelijke praktijken, Ik verafschuw ze. Maar jullie luisterden niet en weigerden Mij gehoor te geven. Jullie staakten die kwalijke praktijken niet en bleven wierook branden voor andere goden. Toen stortte Ik Mijn grote woede uit en liet die ontbranden over de steden van Juda en de straten van Jeruzalem. Zo werden ze de verlaten ruïnes die ze nu zijn.

Nu dan – dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Waarom roepen jullie zulk groot onheil over je af door alle mannen, vrouwen, kinderen en zuigelingen van Juda ten onder te laten gaan, zodat er niets van jullie overblijft? Waarom krenken jullie Mij met wat je zelf gemaakt hebt door in Egypte, waarheen jullie uitgeweken zijn, wierook te branden voor andere goden, zodat jullie je eigen ondergang bewerkstelligen, jullie naam door alle volken op aarde als een vloek zal worden gebruikt en jullie zullen worden bespot? Zijn jullie het kwaad vergeten dat je voorouders en de koningen van Juda en hun vrouwen hebben gedaan, en het kwaad dat jullie zelf en jullie eigen vrouwen in Juda en in de straten van Jeruzalem hebben gedaan? Ze hebben tot op de dag van vandaag geen berouw getoond, hebben zich niet laten afschrikken en hebben Mijn voorschriften en wetten, die Ik jullie en je voorouders heb voorgehouden, niet nageleefd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
0Shares