Hij is een wildernis geworden, dor en verlaten ligt hij erbij. Heel het land is verwilderd, want niemand bekommert zich erom. Op de kale heuvels in de woestijn doemen vernietigende legers op, de HEER houdt een verslindend zwaard gereed. Niemand is meer veilig, nergens in het land. Ze hebben tarwe gezaaid, maar distels geoogst. Ze hebben tevergeefs gezwoegd, ze staan verslagen bij hun oogst, door de brandende toorn van de HEER.

Dit zegt de HEER:

Alle slechte buren die het bezit hebben aangetast dat Ik Mijn volk, Israël, gegeven heb, zal Ik uit hun eigen land wegrukken. Het volk van Juda ruk Ik ook weg. Maar daarna zal Ik Mij opnieuw over hen ontfermen en ieder naar zijn eigen land en eigen bezit laten terugkeren. En zoals zij Mijn volk hebben geleerd om bij Baäl te zweren, zo moeten zij van Mijn volk leren om bij Mijn naam te zweren:

“Zo waar de HEER leeft.” Dan zullen ze worden opgenomen in Mijn volk. Maar een volk dat niet luistert ruk Ik uit, voor eens en altijd – spreekt de HEER.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 43:1-13
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
0Shares