Israël keert zich af van de HEER en Zijn profeet.

Dit zegt de HEER:

Vraag aan alle volken:

Wie heeft zoiets ooit gehoord? Wat Israël heeft gedaan – afschuwelijk! Verdwijnt de sneeuw ooit van de rotsen van de Libanon? Droogt koud en stromend water uit een verre bron ooit op? Maar Mijn volk is Mij vergeten, het brandt wierook voor nietswaardige goden, die het lieten struikelen op van oudsher vertrouwde wegen, het op ongebaande paden lieten gaan. Zo werd het land een woestenij, een voorwerp van blijvende afschuw. Ieder die voorbijkomt huivert, schudt vol ontzetting het hoofd. Als de oostenwind zal Ik het volk verstrooien, Ik jaag het voor zijn vijand uit. Op de dag dat het ten onder gaat keer Ik het de rug toe, wend Ik mij af.’

‘Ze zeiden:

“Laten we iets tegen Jeremia ondernemen. Want het onderricht van onze priesters, de raad van onze wijzen, de verkondiging van onze profeten zullen allerminst verdwijnen. Kom, we brengen hem in opspraak, we schenken aan zijn woorden niet langer gehoor.”

HEER, luister naar mij, hoor de plannen van mijn tegenstanders. Mag goed met kwaad worden vergolden? Een kuil hebben ze voor mij gegraven – en dat terwijl ik voor U stond om voor hen te pleiten, om Uw toorn van hen af te wenden. Geef daarom hun kinderen prijs aan de honger, lever ze uit aan het zwaard. Beroof hun vrouwen van hun man en kinderen, laat hun mannen sterven door de pest, hun jongens vallen in de oorlog. Laat gejammer uit hun huizen klinken, omdat U onverhoeds een bende op hen afstuurt. Want zij hebben een kuil gegraven om mij te vangen, zij hebben een strik op mijn pad gezet. HEER, U kent hun moorddadige plannen tegen mij. Dek hun misdaden niet toe, wis hun zonden niet uit. Laat hen voor Uw ogen bezwijken, reken met hen af als Uw toorn losbreekt.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 43:1-13
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
0Shares