Er komt een volk aan uit het noorden, een grote overmacht. Vele koningen, van de einden der aarde, worden aangevuurd tot de strijd. Ze houden boog en zwaard gereed, wreed zijn ze, meedogenloos. Hun krijgsrumoer klinkt als een bulderende zee, ze komen op paarden aangestormd. Hun leger staat in slagorde, als één man gereed voor de strijd. Het richt zich, Babel, tegen jou! De koning hoort van hun komst, zijn handen beginnen te trillen. Angst en paniek overvallen hem, zoals weeën een barende vrouw. Zoals een leeuw een kudde overvalt vanuit het struikgewas bij de Jordaan, zo val Ik Babel binnen en jaag het volk uiteen. Welke held zou Ik het laten beschermen? Wie is als Ik, wie kan Mij trotseren? Welke herder houdt tegen Mij stand? Luister daarom naar het besluit van de HEER dat Hij over Babel heeft genomen. Hoor wat Hij met Chaldea van plan is. Hij zweert dat zelfs de zwakste schapen worden weggesleurd, op hun weidegronden klinken kreten van verbijstering. “Babel is gevallen!” Van die tijding beeft de aarde, alle volken horen hoe het schreeuwt.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 43:1-13
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 51:27-40 3
0Shares