Daarom – dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Ik ben vastbesloten onheil over jullie te brengen, Ik zal alle Judeeërs uitroeien. De overlevenden van Juda, die vastbesloten waren om naar Egypte uit te wijken, zal Ik in Egypte laten sterven, van groot tot klein. Ze zullen vallen door het zwaard of door de honger ten onder gaan. Hun naam zal als een vloek worden gebruikt en ze zullen worden bespot en ontzetting wekken. Ik zal hen die in Egypte wonen straffen zoals Ik Jeruzalem heb gestraft, met het zwaard, de honger en de pest. Er zal van de overlevenden van Juda, die naar Egypte zijn uitgeweken, geen vluchteling naar Juda terugkeren, hoezeer ze ook verlangen terug te keren en er opnieuw te wonen. Ze keren niet terug, op een enkele vluchteling na.’

Maar de Judeeërs die in Boven-Egypte woonden, de mannen, die wisten dat hun vrouwen wierook voor andere goden brandden, en de vrouwen zelf, die in groten getale opgekomen waren, antwoordden Jeremia:

‘Wij schenken geen gehoor aan wat u in de naam van de HEER tegen ons gezegd hebt. Wij doen onze geloften gestand, wij blijven voor de koningin van de hemel wierook branden en wij blijven haar wijnoffers brengen. Dat deden wij, onze voorouders, onze koningen en leiders ook in de steden van Juda en de straten van Jeruzalem. Toen hadden we meer dan voldoende te eten; we waren gelukkig en bleven gevrijwaard van onheil. Maar sinds we ermee opgehouden zijn, hebben we gebrek aan alles en komen we om door het zwaard en de honger.’ En de vrouwen zeiden:

‘Wij hebben voor de koningin van de hemel wierook gebrand, wij hebben haar wijnoffers gebracht en koeken met haar beeltenis gebakken, maar dat gebeurde natuurlijk met medeweten van onze mannen.’

Jeremia zei tegen de Judeeërs, de mannen en vrouwen die hem dit antwoord gaven:

‘De HEER is niet vergeten dat jullie, je voorouders, jullie koningen, leiders en de rest van de bevolking in de steden van Juda en de straten van Jeruzalem wierook hebben gebrand. Het staat hem nog levendig voor de geest.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 41:1-9 1
0Shares