Ze hebben de HEER niet ernstig genomen, ze zeiden:

“Zo doet Hij niet, ons zal geen onheil treffen, zwaard en honger blijven ons bespaard. De profeten? Wind zijn ze, ze spreken niet de woorden van de HEER. Laat dat onheil hén maar treffen.” Daarom – dit zegt de HEER, de God van de hemelse machten:

Omdat zij dit durven te zeggen, maak Ik dit volk tot brandhout, maak Ik Mijn woorden in jouw mond tot een vlam die hen verslindt. Israël, Ik stuur een volk uit verre streken op je af – spreekt de HEER. Dat volk is taai, dat volk is eeuwenoud, het spreekt een taal die je niet kent, je kunt hun woorden niet verstaan. De pijlkokers van de soldaten, allen onverschrokken strijders, zijn een open graf. Dat volk verslindt je oogst en je voedsel, je zonen en je dochters, je geiten, schapen, koeien, je wijnstokken en vijgenbomen. Het verwoest je vestingsteden, de burchten waarop je vertrouwt.

Maar als het zover is, zal Ik ze toch niet vernietigen – spreekt de HEER. En als ze vragen:

“Waarom heeft de HEER, onze God, ons dit alles aangedaan?” antwoord hun dan:

“Jullie hebben Mij toch verlaten en zijn vreemde goden gaan dienen in je eigen land? Jullie zullen vreemden dienen in een land dat niet van jullie is.”

Zeg het volk van Jakob en roep Juda toe:

Luister toch, dwaas en onverstandig volk, dat ogen heeft, maar niet ziet, en oren heeft, maar niet hoort.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 43:1-13
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 51:14-26 2
0Shares