Ze hebben de HEER niet ernstig genomen, ze zeiden:

“Zo doet Hij niet, ons zal geen onheil treffen, zwaard en honger blijven ons bespaard. De profeten? Wind zijn ze, ze spreken niet de woorden van de HEER. Laat dat onheil hén maar treffen.” Daarom – dit zegt de HEER, de God van de hemelse machten:

Omdat zij dit durven te zeggen, maak Ik dit volk tot brandhout, maak Ik Mijn woorden in jouw mond tot een vlam die hen verslindt. Israël, Ik stuur een volk uit verre streken op je af – spreekt de HEER. Dat volk is taai, dat volk is eeuwenoud, het spreekt een taal die je niet kent, je kunt hun woorden niet verstaan. De pijlkokers van de soldaten, allen onverschrokken strijders, zijn een open graf. Dat volk verslindt je oogst en je voedsel, je zonen en je dochters, je geiten, schapen, koeien, je wijnstokken en vijgenbomen. Het verwoest je vestingsteden, de burchten waarop je vertrouwt.

Maar als het zover is, zal Ik ze toch niet vernietigen – spreekt de HEER. En als ze vragen:

“Waarom heeft de HEER, onze God, ons dit alles aangedaan?” antwoord hun dan:

“Jullie hebben Mij toch verlaten en zijn vreemde goden gaan dienen in je eigen land? Jullie zullen vreemden dienen in een land dat niet van jullie is.”

Zeg het volk van Jakob en roep Juda toe:

Luister toch, dwaas en onverstandig volk, dat ogen heeft, maar niet ziet, en oren heeft, maar niet hoort.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
0Shares