Toen de farao met zijn leger in aantocht was en de Chaldese troepen van Jeruzalem wegtrokken, probeerde Jeremia de stad ongemerkt, tussen de mensen, te verlaten om naar het gebied van Benjamin te gaan. Maar in de Benjaminpoort werd hij gearresteerd door de officier van de wacht, Jiria, de zoon van Selemja, de zoon van Chananja. ‘U wilt naar de Chaldeeën overlopen,’ zei hij. ‘Dat is niet waar,’ antwoordde Jeremia, ‘ik wil niet overlopen.’ Maar Jiria geloofde hem niet, greep hem vast en bracht hem naar de raadsheren. Dezen werden woedend op Jeremia, lieten hem stokslagen geven en zetten hem achter slot en grendel in het huis van de schrijver Jonatan, waarvan een gevangenis was gemaakt. Zo kwam Jeremia in een overwelfde kerker terecht, waar hij lange tijd zou blijven.

Op een dag liet koning Sedekia hem in het geheim naar zijn paleis brengen. Hij vroeg:

‘Heeft de HEER gesproken?’ ‘Ja,’ antwoordde Jeremia, ‘u zult worden uitgeleverd aan de koning van Babylonië.’ Vervolgens zei hij tegen koning Sedekia:

‘Wat heb ik u, uw hof en dit volk eigenlijk misdaan dat u mij in de gevangenis hebt gezet? En uw profeten, die u verzekerd hebben dat de koning van Babylonië u en dit land met rust zou laten, waar zijn die nu? Mijn heer en koning, luister toch naar mijn verzoek, stuur mij niet terug naar het huis van de schrijver Jonatan. Ik zou daar sterven.’ Koning Sedekia beval toen Jeremia over te plaatsen naar het kwartier van de paleiswacht. Daar kreeg hij elke dag een brood uit de Bakkersstraat, totdat al het brood in de stad op was. Jeremia bleef in het kwartier van de paleiswacht.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 43:1-13
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
0Shares