Daarom – dit zegt de HEER:

Ik leg voor dit volk een struikelblok neer, waarover het ten val komt. Zowel vaders als zonen komen om, zowel buren als vrienden.

Dit zegt de HEER:

Er komt een volk uit het noorden, een grote overmacht. Ze komen van de einden der aarde, worden aangevuurd tot de strijd. Ze houden boog en zwaard gereed, wreed zijn ze, meedogenloos. Hun krijgsrumoer klinkt als een bulderende zee, ze komen op paarden aangestormd. Hun leger staat in slagorde, als één man gereed voor de strijd. Het richt zich, vrouwe Sion, tegen jou!’ ‘Wij horen van hun komst, onze handen beginnen te trillen. Angst en paniek overweldigen ons, zoals weeën een barende vrouw. Waag je niet buiten de stad, ga niet op reis, want daar heerst het zwaard van de vijand, het zaait overal paniek!’ ‘Hul je in het zwart, Mijn volk, wentel je in het stof. Rouw als om een enig kind, klaag met bitter rouwbeklag. De verwoester overvalt je, onverhoeds.

Ik maak jou tot een keurmeester, je toetst de handelwijze van Mijn volk. Zij allen zijn rebels en opstandig, kwaadsprekers, waardeloos koper en ijzer, zij allen zijn door en door slecht. Het vuur verschroeit zelfs de blaasbalg, maar het lood levert geen zilver. Vergeefs zuivert de smelter, het goede en het slechte worden niet gescheiden. Verworpen zilver worden ze genoemd, want ze zijn verworpen door de HEER.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 41:10-18 2
0Shares