Daarom – dit zegt de HEER:

Ik leg voor dit volk een struikelblok neer, waarover het ten val komt. Zowel vaders als zonen komen om, zowel buren als vrienden.

Dit zegt de HEER:

Er komt een volk uit het noorden, een grote overmacht. Ze komen van de einden der aarde, worden aangevuurd tot de strijd. Ze houden boog en zwaard gereed, wreed zijn ze, meedogenloos. Hun krijgsrumoer klinkt als een bulderende zee, ze komen op paarden aangestormd. Hun leger staat in slagorde, als één man gereed voor de strijd. Het richt zich, vrouwe Sion, tegen jou!’ ‘Wij horen van hun komst, onze handen beginnen te trillen. Angst en paniek overweldigen ons, zoals weeën een barende vrouw. Waag je niet buiten de stad, ga niet op reis, want daar heerst het zwaard van de vijand, het zaait overal paniek!’ ‘Hul je in het zwart, Mijn volk, wentel je in het stof. Rouw als om een enig kind, klaag met bitter rouwbeklag. De verwoester overvalt je, onverhoeds.

Ik maak jou tot een keurmeester, je toetst de handelwijze van Mijn volk. Zij allen zijn rebels en opstandig, kwaadsprekers, waardeloos koper en ijzer, zij allen zijn door en door slecht. Het vuur verschroeit zelfs de blaasbalg, maar het lood levert geen zilver. Vergeefs zuivert de smelter, het goede en het slechte worden niet gescheiden. Verworpen zilver worden ze genoemd, want ze zijn verworpen door de HEER.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 43:1-13
0Shares