De HEER richtte zich tot mij:

‘Roep Jeruzalem toe:

Dit zegt de HEER:

Ik weet nog hoe je me liefhad in je jeugd, van me hield als Mijn bruid, hoe je me volgde door de woestijn, dat land waar niet wordt gezaaid. Israël is aan de HEER gewijd, het is de eerste vrucht van Zijn oogst. Wie het verslindt, laadt schuld op zich, hij wordt door onheil getroffen – spreekt de HEER.

Luister naar de woorden van de HEER, volk van Jakob. Stammen van Israël, luister allemaal! Dit zegt de HEER:

Welk onrecht heb Ik jullie voorouders gedaan dat ze Mij hebben verlaten, dat ze achter nietige goden aan liepen en zelf nietswaardig werden? Zij zeiden niet:

“Waar is de HEER, die ons uit Egypte heeft bevrijd, die ons heeft geleid door de woestijn, door een land van steppen en ravijnen, een land zo dor en duister, een land waar niemand doorheen trekt, waar geen mensen wonen.” Ik leidde jullie naar een land vol boomgaarden, een rijke oogst aan vruchten wachtte jullie daar. Jullie kwamen er – en bezoedelden Mijn bezit, Mijn eigen land werd Mij een gruwel. De priesters zeiden niet:

“Waar is de HEER?” De hoeders van de wetten kenden Mij niet. De herders kwamen tegen Mij in opstand. De profeten lieten zich door Baäl leiden en liepen achter goden aan van wie geen hulp was te verwachten. Daarom klaag Ik jullie nogmaals aan, en de kinderen van je kinderen klaag Ik aan – spreekt de HEER. Ga naar de Griekse eilanden, vraag na, trek naar Kedar, onderzoek:

is zoiets ooit gebeurd, heeft ooit een volk zijn goden ingeruild? En goden zijn het nog niet eens! Maar Mijn volk heeft zijn eer verruild voor iets dat geen hulp bieden kan. Hemel, wees ontzet! Huiver, sidder en beef! – spreekt de HEER.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 43:1-13
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
0Shares