De HEER richtte zich tot mij:

‘Roep Jeruzalem toe:

Dit zegt de HEER:

Ik weet nog hoe je me liefhad in je jeugd, van me hield als Mijn bruid, hoe je me volgde door de woestijn, dat land waar niet wordt gezaaid. Israël is aan de HEER gewijd, het is de eerste vrucht van Zijn oogst. Wie het verslindt, laadt schuld op zich, hij wordt door onheil getroffen – spreekt de HEER.

Luister naar de woorden van de HEER, volk van Jakob. Stammen van Israël, luister allemaal! Dit zegt de HEER:

Welk onrecht heb Ik jullie voorouders gedaan dat ze Mij hebben verlaten, dat ze achter nietige goden aan liepen en zelf nietswaardig werden? Zij zeiden niet:

“Waar is de HEER, die ons uit Egypte heeft bevrijd, die ons heeft geleid door de woestijn, door een land van steppen en ravijnen, een land zo dor en duister, een land waar niemand doorheen trekt, waar geen mensen wonen.” Ik leidde jullie naar een land vol boomgaarden, een rijke oogst aan vruchten wachtte jullie daar. Jullie kwamen er – en bezoedelden Mijn bezit, Mijn eigen land werd Mij een gruwel. De priesters zeiden niet:

“Waar is de HEER?” De hoeders van de wetten kenden Mij niet. De herders kwamen tegen Mij in opstand. De profeten lieten zich door Baäl leiden en liepen achter goden aan van wie geen hulp was te verwachten. Daarom klaag Ik jullie nogmaals aan, en de kinderen van je kinderen klaag Ik aan – spreekt de HEER. Ga naar de Griekse eilanden, vraag na, trek naar Kedar, onderzoek:

is zoiets ooit gebeurd, heeft ooit een volk zijn goden ingeruild? En goden zijn het nog niet eens! Maar Mijn volk heeft zijn eer verruild voor iets dat geen hulp bieden kan. Hemel, wees ontzet! Huiver, sidder en beef! – spreekt de HEER.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 43:1-13
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
0Shares