Koning Nebukadnessar van Babylonië liet Jechonja, de zoon van Jojakim, als koning van Juda opvolgen door Sedekia, de zoon van Josia. Noch Sedekia, noch zijn hof, noch het volk luisterde naar de woorden van de HEER, die Hij bij monde van de profeet Jeremia sprak.

Op een dag stuurde koning Sedekia Juchal, de zoon van Selemja, en de priester Sefanja, de zoon van Maäseja, naar de profeet Jeremia met het verzoek:

‘Wilt u voor ons tot de HEER, onze God, bidden?’ Jeremia was toen nog op vrije voeten, ze hadden hem nog niet gevangengezet. En de Chaldeeën hadden kort daarvoor het beleg van Jeruzalem opgebroken, nadat ze hadden gehoord dat het leger van de farao vanuit Egypte naderde. Toen richtte de HEER zich tot de profeet Jeremia:

‘Dit zegt de HEER, de God van Israël:

Zeg tegen de koning van Juda, die jullie heeft gestuurd om Mij te raadplegen, dat het leger van de farao, dat jullie te hulp komt, naar Egypte zal terugkeren. De Chaldeeën zullen terugkomen, de stad opnieuw aanvallen, haar innemen en in vlammen doen opgaan. Dit zegt de HEER:

Misleid jezelf niet door te denken dat de Chaldeeën voorgoed weggaan, want zo is het niet. En ook al zouden jullie de Chaldese troepen, die jullie opnieuw zullen aanvallen, verslaan, dan zouden zelfs de gewonden die overblijven uit hun tenten komen en deze stad in vlammen doen opgaan.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 43:1-13
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 51:55-64 5
0Shares