Koning Nebukadnessar van Babylonië liet Jechonja, de zoon van Jojakim, als koning van Juda opvolgen door Sedekia, de zoon van Josia. Noch Sedekia, noch zijn hof, noch het volk luisterde naar de woorden van de HEER, die Hij bij monde van de profeet Jeremia sprak.

Op een dag stuurde koning Sedekia Juchal, de zoon van Selemja, en de priester Sefanja, de zoon van Maäseja, naar de profeet Jeremia met het verzoek:

‘Wilt u voor ons tot de HEER, onze God, bidden?’ Jeremia was toen nog op vrije voeten, ze hadden hem nog niet gevangengezet. En de Chaldeeën hadden kort daarvoor het beleg van Jeruzalem opgebroken, nadat ze hadden gehoord dat het leger van de farao vanuit Egypte naderde. Toen richtte de HEER zich tot de profeet Jeremia:

‘Dit zegt de HEER, de God van Israël:

Zeg tegen de koning van Juda, die jullie heeft gestuurd om Mij te raadplegen, dat het leger van de farao, dat jullie te hulp komt, naar Egypte zal terugkeren. De Chaldeeën zullen terugkomen, de stad opnieuw aanvallen, haar innemen en in vlammen doen opgaan. Dit zegt de HEER:

Misleid jezelf niet door te denken dat de Chaldeeën voorgoed weggaan, want zo is het niet. En ook al zouden jullie de Chaldese troepen, die jullie opnieuw zullen aanvallen, verslaan, dan zouden zelfs de gewonden die overblijven uit hun tenten komen en deze stad in vlammen doen opgaan.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 43:1-13
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
0Shares