In het vierde regeringsjaar van koning Jojakim van Juda, toen Baruch, de zoon van Neria, in een boekrol schreef wat Jeremia hem dicteerde, sprak de profeet de volgende woorden tot hem: 

‘Dit zegt de HEER, de God van Israël, tegen jou, Baruch: 

Je hebt gezegd:

“Wee mij, de HEER heeft mijn leed met leed vermeerderd, moe ben ik van zuchten, rust vond ik niet.”  Maar dit zegt de HEER tegen jou:

Wat Ik gebouwd heb, breek Ik af, wat Ik geplant heb, ruk Ik uit, dat hele land. Zou jij dan voor jezelf naar iets bijzonders streven? Doe dat niet, want Ik zal onheil brengen over al wat leeft – spreekt de HEER -, maar jou laat Ik je leven behouden, waar je ook naartoe gaat.’ 

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 43:1-13
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
0Shares