In het vierde regeringsjaar van koning Jojakim van Juda, toen Baruch, de zoon van Neria, in een boekrol schreef wat Jeremia hem dicteerde, sprak de profeet de volgende woorden tot hem: 

‘Dit zegt de HEER, de God van Israël, tegen jou, Baruch: 

Je hebt gezegd:

“Wee mij, de HEER heeft mijn leed met leed vermeerderd, moe ben ik van zuchten, rust vond ik niet.”  Maar dit zegt de HEER tegen jou:

Wat Ik gebouwd heb, breek Ik af, wat Ik geplant heb, ruk Ik uit, dat hele land. Zou jij dan voor jezelf naar iets bijzonders streven? Doe dat niet, want Ik zal onheil brengen over al wat leeft – spreekt de HEER -, maar jou laat Ik je leven behouden, waar je ook naartoe gaat.’ 

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
0Shares