Hebben jullie geen ontzag voor Mij? – spreekt de HEER. Beven jullie niet voor Mij? Ik heb met zand de zee aan banden gelegd, haar een vaste grens gesteld. Haar golven donderen, maar tevergeefs, ze bruisen onstuimig, maar worden gestuit. Maar dit volk is koppig en opstandig, het is zijn eigen weg gegaan. Zij zeiden niet:

“Wij moeten ontzag hebben voor de HEER, onze God, die ons tijdig regen geeft, in het najaar en het voorjaar, die een vaste oogsttijd geeft.” Jullie zonden hebben deze orde verstoord, welvaart bleef door jullie wandaden uit.

Ik trof schurken aan onder Mijn volk, ineengedoken als vogelvangers loeren ze rond. Ze zetten een val, ze jagen op mensen. Zoals een korf vol vogels is, zo zijn hun huizen vol gestolen goed. Daardoor zijn ze machtig en rijk. Ze zijn vadsig en vet en slechter dan slecht. Ze staan het recht in de weg, wat wezen toekomt laat hun koud, de belangen van de armen dienen ze niet. Zou Ik zo’n volk niet straffen? – spreekt de HEER. Zou Ik Mij niet wreken op een volk dat zoiets doet?

Verschrikkelijke dingen, ongehoord, gebeuren in dit land:

de profeten profeteren leugens, de priesters treden eigenmachtig op. En dat bevalt Mijn volk! Wat zullen jullie doen als je einde nadert?

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 22:11-20 2
0Shares