Hebben jullie geen ontzag voor Mij? – spreekt de HEER. Beven jullie niet voor Mij? Ik heb met zand de zee aan banden gelegd, haar een vaste grens gesteld. Haar golven donderen, maar tevergeefs, ze bruisen onstuimig, maar worden gestuit. Maar dit volk is koppig en opstandig, het is zijn eigen weg gegaan. Zij zeiden niet:

“Wij moeten ontzag hebben voor de HEER, onze God, die ons tijdig regen geeft, in het najaar en het voorjaar, die een vaste oogsttijd geeft.” Jullie zonden hebben deze orde verstoord, welvaart bleef door jullie wandaden uit.

Ik trof schurken aan onder Mijn volk, ineengedoken als vogelvangers loeren ze rond. Ze zetten een val, ze jagen op mensen. Zoals een korf vol vogels is, zo zijn hun huizen vol gestolen goed. Daardoor zijn ze machtig en rijk. Ze zijn vadsig en vet en slechter dan slecht. Ze staan het recht in de weg, wat wezen toekomt laat hun koud, de belangen van de armen dienen ze niet. Zou Ik zo’n volk niet straffen? – spreekt de HEER. Zou Ik Mij niet wreken op een volk dat zoiets doet?

Verschrikkelijke dingen, ongehoord, gebeuren in dit land:

de profeten profeteren leugens, de priesters treden eigenmachtig op. En dat bevalt Mijn volk! Wat zullen jullie doen als je einde nadert?

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
0Shares