Dan zal men niet meer zeggen:

“Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden,” maar zal wie zondigt om zijn eigen zonden sterven. Wanneer iemand onrijpe druiven eet, zullen zijn eigen tanden stroef worden.

De dag zal komen – spreekt de HEER – dat Ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, een ander verbond dan Ik met hun voorouders sloot toen Ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze Mij toebehoorden – spreekt de HEER. Maar dit is het verbond dat Ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER:

Ik zal Mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal Ik hun God zijn en zij Mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden:

“Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent Mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.

Dit zegt de HEER, die de Zon heeft gemaakt als het licht voor de dag, de Maan en sterren als de lichten voor de nacht, die de zee opzweept, zodat de golven bruisen, wiens naam is HEER van de hemelse machten:

Pas als deze orde ophoudt te bestaan – spreekt de HEER – bestaat ook Israël niet meer, is het niet meer voor altijd Mijn volk. Dit zegt de HEER:

Zoals de hoogte van de hemel niet gemeten wordt, de diepte van het fundament der aarde niet gepeild, zo verwerp Ik niet het nageslacht van Israël om alles wat het heeft misdaan – spreekt de HEER.

De dag zal komen – spreekt de HEER – dat Jeruzalem wordt herbouwd en aan Mij wordt gewijd. Dan loopt de muur weer vanaf de Chananeltoren tot aan de Hoekpoort, en vanaf dat punt zal hij worden verlengd naar de Gareb, en dan een bocht naar Goa maken. Hij zal om de vallei lopen waar de doden worden begraven en de as wordt uitgestrooid, en verder om alle akkers tot aan het Kidrondal. Van daar loopt hij naar de hoek van de Paardenpoort in het oosten. Heel dit gebied zal aan de HEER zijn gewijd, en Jeruzalem zal nooit meer worden afgebroken en verwoest.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 43:1-13
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
0Shares