Hij die de aarde heeft gemaakt met Zijn kracht, de wereld heeft gegrondvest met Zijn wijsheid, de hemel heeft gespannen met Zijn inzicht – als Hij Zijn stem verheft, ruist water uit de hemel neer. Wolken wekt Hij aan de einder, bliksems smeedt Hij, de regen valt, Hij laat de wind los uit Zijn schatkamers. Daar staat het menselijk verstand bij stil. De goudsmid schaamt zich voor zijn beelden. Zijn gietsels zijn niets, ze ademen niet, lege, bespottelijke maaksels zijn het. Wanneer er met ze wordt afgerekend, blijft er niets van over. Hoe anders is de God van Jakob, Hij die alles vorm gegeven heeft en aan wie het volk van Israël behoort. Zijn naam is HEER van de hemelse machten.

Oproep om Jeruzalem te verlaten.

‘Jeruzalem, belegerde stad, laat je inwoners hun boedel pakken en het land verlaten. Want dit zegt de HEER:

Ditmaal slinger Ik ze weg, de bevolking drijf Ik in het nauw, men zal ze weten te vinden.’ ‘Wee mij! Hoe pijnlijk zijn mijn wonden, niet te helen is mijn letsel. Ik dacht:

Dit lijden kan ik wel dragen. Maar mijn tent is vernield, alle touwen zijn doorgesneden. Mijn kinderen zijn mij ontvallen, ze zijn er niet meer. Niemand zet ooit nog mijn tent op, niemand spant mijn tentdoeken meer.’ ‘De herders zijn een kudde dwazen, ze gaan niet te rade bij de HEER. Daarom lukt hun niets, en is hun eigen kudde verstrooid. Luister! Een geluid komt naderbij, een machtig gedreun uit het noorden, om Juda’s steden tot een woestenij te maken, tot een oord voor jakhalzen.’ ‘Ik erken, o HEER, dat het niet aan de mens is zijn weg te bepalen, zijn pad uit te zetten, te kiezen waarheen hij zal gaan. Straf mij, HEER, maar doe het rechtvaardig, niet uit woede, vaag mij niet weg. Stort Uw woede uit over volken die U niet kennen, over naties die Uw naam niet aanroepen, want zij verslinden Jakobs volk, laten er niets van over, en zijn weidegrond verwoesten zij.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
0Shares