Geen mens verzorgt je zweren, je wonden groeien nooit meer dicht. Je minnaars zijn je vergeten, ze kijken niet meer naar je om. Ik was het die je sloeg, als een vijand, Ik heb je meedogenloos gestraft, om je vele wandaden, om je talloze zonden. Wat klaag je nu over je letsel, je dodelijke wonden? Om je vele wandaden, om je talloze zonden heb Ik je dit aangedaan. Maar wie jou verslonden, worden zelf verslonden, al je vijanden gaan zelf in ballingschap. Elk volk dat jou plunderde, wordt zelf geplunderd, Ik maak ieder die naar buit zocht, zelf tot buit. Weet dat Ik je zal genezen, Ik zal je wonden helen – spreekt de HEER – ook al noemt men je Verworpene en zegt men:

“Naar Sion kijken we niet meer om.”

Dit zegt de HEER:

Ik keer het lot van Jakobs tenten ten goede, Ik zal me om zijn woningen bekommeren. De steden zullen uit de as herrijzen, paleizen worden in hun oude pracht hersteld. Dansend komen de mensen naar buiten, met een lofzang op de lippen. Ik doe het volk in aantal toenemen, het neemt niet meer in aantal af. Ik geef het aanzien, het wordt niet langer veracht. Het volk wordt weer als vroeger en houdt door Mijn bescherming altijd stand. Wie het bedreigt, zal Ik straffen. Het zal een vorst voortbrengen, er komt een heerser uit zijn midden voort. Ik zal hem toestaan Mij te naderen. Wie zou dat zelf wagen? – spreekt de HEER. Jullie zullen Mijn volk zijn, en Ik zal jullie God zijn. De HEER zendt een woedende wind, een razende storm treft de verdorvenen. Zijn brandende toorn komt niet tot bedaren voor Hij Zijn plan geheel heeft uitgevoerd. Eens zullen jullie dat ten volle begrijpen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 43:1-13
0Shares