Geen mens verzorgt je zweren, je wonden groeien nooit meer dicht. Je minnaars zijn je vergeten, ze kijken niet meer naar je om. Ik was het die je sloeg, als een vijand, Ik heb je meedogenloos gestraft, om je vele wandaden, om je talloze zonden. Wat klaag je nu over je letsel, je dodelijke wonden? Om je vele wandaden, om je talloze zonden heb Ik je dit aangedaan. Maar wie jou verslonden, worden zelf verslonden, al je vijanden gaan zelf in ballingschap. Elk volk dat jou plunderde, wordt zelf geplunderd, Ik maak ieder die naar buit zocht, zelf tot buit. Weet dat Ik je zal genezen, Ik zal je wonden helen – spreekt de HEER – ook al noemt men je Verworpene en zegt men:

“Naar Sion kijken we niet meer om.”

Dit zegt de HEER:

Ik keer het lot van Jakobs tenten ten goede, Ik zal me om zijn woningen bekommeren. De steden zullen uit de as herrijzen, paleizen worden in hun oude pracht hersteld. Dansend komen de mensen naar buiten, met een lofzang op de lippen. Ik doe het volk in aantal toenemen, het neemt niet meer in aantal af. Ik geef het aanzien, het wordt niet langer veracht. Het volk wordt weer als vroeger en houdt door Mijn bescherming altijd stand. Wie het bedreigt, zal Ik straffen. Het zal een vorst voortbrengen, er komt een heerser uit zijn midden voort. Ik zal hem toestaan Mij te naderen. Wie zou dat zelf wagen? – spreekt de HEER. Jullie zullen Mijn volk zijn, en Ik zal jullie God zijn. De HEER zendt een woedende wind, een razende storm treft de verdorvenen. Zijn brandende toorn komt niet tot bedaren voor Hij Zijn plan geheel heeft uitgevoerd. Eens zullen jullie dat ten volle begrijpen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 20:1-9 1
0Shares