Twee wandaden heeft Mijn volk begaan:

het heeft Mij verlaten, de bron van levend water, en het heeft waterkelders uitgehouwen, kelders vol scheuren, waarin het water niet blijft staan.

Is Israël een knecht, is het soms als slaaf geboren? Waarom is het dan een weerloze prooi? Leeuwen briesen ertegen, heffen een machtig gebrul aan. Ze maken van het land een woestenij, de steden zijn verwoest, ontvolkt. Manschappen uit Memfis en Dafne stropen je heuvels kaal. Je hebt het aan jezelf te wijten, je hebt de HEER, je God, verlaten toen Hij je leidde op je weg. Nu dan, waarom ga je naar Egypte, wil je water drinken uit de Nijl? Waarom ga je naar Assyrië, wil je water drinken uit de Eufraat? Je eigen kwaad zal je straffen, je eigen ontrouw keert zich tegen je. Weet wel:

doordat je Mij verlaten hebt, voor Mij geen ontzag meer hebt, loopt het jammerlijk met je af – spreekt de HEER, de God van de hemelse machten. Je brak je juk steeds weer in stukken, rukte je riemen los en zei:

“Ik wil niet dienstbaar zijn.” Maar op elke hoge heuvel, onder elke bladerrijke boom, lag je als een hoer te wachten. Ik heb je geplant als een edele druif, een prachtige stek, maar wat ben je geworden? Een verwilderde wijnstok, woekerende ranken! Ook al was je je kleren met zeep, en met een overvloed aan loog, je schandvlek blijf Ik zien – spreekt God, de HEER. Hoe kun je zeggen:

“Ik heb me niet besmeurd, ik liep niet achter de Baäls aan”? Kijk eens naar het Hinnomdal, besef wat je daar doet. Je bent een rusteloze kameel, die hitsig heen en weer rent, een wilde ezelin, thuis in de woestijn, die elke ezel ruikt, tochtig als ze is. Wie kan haar drift aan banden leggen? Geen ezel hoeft moeite te doen, bronstig als ze is, laat ze zich makkelijk vinden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 43:1-13
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 31:29-40 3
0Shares