Twee wandaden heeft Mijn volk begaan:

het heeft Mij verlaten, de bron van levend water, en het heeft waterkelders uitgehouwen, kelders vol scheuren, waarin het water niet blijft staan.

Is Israël een knecht, is het soms als slaaf geboren? Waarom is het dan een weerloze prooi? Leeuwen briesen ertegen, heffen een machtig gebrul aan. Ze maken van het land een woestenij, de steden zijn verwoest, ontvolkt. Manschappen uit Memfis en Dafne stropen je heuvels kaal. Je hebt het aan jezelf te wijten, je hebt de HEER, je God, verlaten toen Hij je leidde op je weg. Nu dan, waarom ga je naar Egypte, wil je water drinken uit de Nijl? Waarom ga je naar Assyrië, wil je water drinken uit de Eufraat? Je eigen kwaad zal je straffen, je eigen ontrouw keert zich tegen je. Weet wel:

doordat je Mij verlaten hebt, voor Mij geen ontzag meer hebt, loopt het jammerlijk met je af – spreekt de HEER, de God van de hemelse machten. Je brak je juk steeds weer in stukken, rukte je riemen los en zei:

“Ik wil niet dienstbaar zijn.” Maar op elke hoge heuvel, onder elke bladerrijke boom, lag je als een hoer te wachten. Ik heb je geplant als een edele druif, een prachtige stek, maar wat ben je geworden? Een verwilderde wijnstok, woekerende ranken! Ook al was je je kleren met zeep, en met een overvloed aan loog, je schandvlek blijf Ik zien – spreekt God, de HEER. Hoe kun je zeggen:

“Ik heb me niet besmeurd, ik liep niet achter de Baäls aan”? Kijk eens naar het Hinnomdal, besef wat je daar doet. Je bent een rusteloze kameel, die hitsig heen en weer rent, een wilde ezelin, thuis in de woestijn, die elke ezel ruikt, tochtig als ze is. Wie kan haar drift aan banden leggen? Geen ezel hoeft moeite te doen, bronstig als ze is, laat ze zich makkelijk vinden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
0Shares