Sedekia was eenentwintig jaar oud toen hij koning werd. Elf jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Chamutal, een dochter van Jirmeja, uit Libna. Hij deed wat slecht is in de ogen van de HEER, precies zoals Jojakim. De HEER was zo woedend op Jeruzalem en Juda dat Hij ze uiteindelijk verstootte.

Sedekia kwam tegen de koning van Babylonië in opstand. In het negende jaar van zijn regering, op de tiende dag van de tiende maand, kwam koning Nebukadnessar van Babylonië met heel zijn leger bij Jeruzalem aan en ze sloegen er hun kamp op. Ze wierpen een wal op rondom de stad en belegerden haar tot in het elfde regeringsjaar van koning Sedekia. Op de negende dag van de vierde maand – de hongersnood in de stad was ondraaglijk geworden, er was voor de bevolking niets meer te eten – werd er een bres in de stadsmuur geslagen. Hoewel de Chaldeeën de stad omsingelden, wisten de soldaten ’s nachts te ontkomen. Ze verlieten de stad via de poort tussen de beide stadsmuren die uitkwam op de tuin van de koning. Ze vluchtten in de richting van de Jordaanvallei, maar het Chaldese leger zette de achtervolging in en haalde Sedekia in op de vlakte van Jericho. Heel zijn leger werd uiteengeslagen en de koning zelf namen ze gevangen. Ze brachten hem naar Ribla in Hamat, naar de koning van Babylonië, en die berechtte hem. Eerst liet hij de zonen van Sedekia voor diens ogen afslachten, samen met alle raadsheren van Juda, en toen liet hij Sedekia de ogen uitsteken. Daarna voerde hij hem geboeid met bronzen ketenen naar Babel, waar hij in de gevangenis werd gezet. Daar bleef hij tot de dag van zijn dood.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 43:1-13
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
0Shares