De HEER richtte zich voor de tweede maal tot Jeremia, die nog steeds in het kwartier van de paleiswacht gevangen zat:

‘Dit zegt de HEER, die de aarde heeft gemaakt, die haar heeft gevormd en gegrondvest, wiens naam is HEER:

Roep Mij aan, en Ik zal je antwoorden, Ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn. Dit zegt de HEER, de God van Israël, over de huizen van deze stad en het paleis van de koningen van Juda, die worden afgebroken om een bolwerk op te werpen tegen de belegeringswallen en het aanvalsgeweld, maar waarvan de stenen in de strijd tegen de Chaldeeën de lijken bedekken van hen die Ik in Mijn grote woede heb gedood, omdat Ik Mij van deze stad heb afgewend vanwege al het kwaad dat de inwoners hebben gedaan – dit zegt de HEER:

Ik zal de wonden van de stad verbinden en haar herstellen, Ik geef de inwoners blijvende vrede en voorspoed. Ik breng een keer in het lot van Juda en Israël en maak ze weer tot het volk van vroeger. Ik zal het volk reinigen van alle wandaden waarmee het tegen Mij gezondigd heeft. Ik zal het alle wandaden vergeven waarmee het willens en wetens tegen Mij gezondigd heeft. Jeruzalem zal Mij weer vreugde geven en Mij lof en roem brengen bij alle volken op aarde. Die zullen horen hoeveel geluk en voorspoed Ik Jeruzalem schenk, en huiveren van ontzag. Dit zegt de HEER:

Jullie zeggen over dit land dat het een woestenij is, dat er mens noch dier meer leeft. Maar in de steden van Juda en de straten van Jeruzalem, die nu verwoest zijn, waar mens noch dier meer leeft, zullen vreugdezangen klinken, zullen bruid en bruidegom van blijdschap zingen, zal te horen zijn:

“Loof de HEER van de hemelse machten, want Hij is goed, eeuwig duurt Zijn trouw.” Er zullen dankoffers worden gebracht naar de tempel van de HEER, want Ik keer het lot van Juda ten goede en maak het weer als vroeger – zegt de HEER.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
0Shares