Hier volgen de woorden van Jeremia, de zoon van Chilkia, afkomstig uit een priestergeslacht uit Anatot in het gebied van Benjamin. De HEER richtte zich tot hem in het dertiende jaar dat koning Josia, de zoon van Amon, over Juda regeerde. Ook sprak Hij tot hem tijdens de regering van koning Jojakim, de zoon van Josia, en in de jaren daarna, tot het einde van het elfde regeringsjaar van Sedekia, de zoon van Josia. In de vijfde maand van dat jaar werd Jeruzalem in ballingschap gevoerd.

Jeremia geroepen.

De HEER richtte zich tot mij:

‘Voordat Ik je vormde in de moederschoot, had Ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had Ik je al aan Mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt.’ Ik riep:

‘Nee, HEER, mijn God! Ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong.’ Maar de HEER antwoordde:

‘Zeg niet:

“Ik ben te jong.” Richt je tot iedereen naar wie Ik je zend en zeg alles wat Ik je opdraag. Wees voor niemand bang, want Ik zal je ter zijde staan en je redden – spreekt de HEER.’ En de HEER strekte Zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei tegen mij:

‘Hiermee leg Ik Mijn woorden in jouw mond. Nu, op deze dag, geef Ik je gezag over alle koninkrijken en volken, om ze uit te rukken en te verwoesten, om ze te vernietigen en af te breken, op te bouwen en te planten.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 43:1-13
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
0Shares