Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, over Moab:

Wee Nebo! Het wordt verwoest. Kirjataïm wordt veroverd en met schande overladen. Misgab staat te schande en is radeloos. Het is met Moabs roem gedaan. In Chesbon wordt over zijn ondergang beslist, ze besluiten Moab uit te roeien tot de laatste man. Ook jij, Madmen, zult worden vernietigd, je gaat door krijgsgeweld ten onder. Vanuit Choronaïm zal gejammer klinken, onheil treft het, alles wordt verwoest. Moab ligt in puin, de kinderen jammeren luid. Klacht op klacht klinkt op de weg omhoog naar Luchit, overal gejammer op de weg omlaag naar Choronaïm. Vlucht, inwoners van Moab! Red het vege lijf! Overleef, zoals een struik in de woestijn! Jullie waanden je veilig met je vestingen en voorraden, daarom wordt het land veroverd. Kemos gaat in ballingschap, zijn priesters en de leiders volgen hem. De vijand plundert alle steden, geen stad ontgaat dat lot. De Jordaanvallei is reddeloos verloren, vernietigd wordt de hoogvlakte – de HEER heeft het gezegd. Bouw ter nagedachtenis een monument, want van Moab blijft niets over. Een wildernis worden de steden, ze worden ontvolkt. Vervloekt is wie de opdracht van de HEER halfslachtig uitvoert, vervloekt is wie Zijn zwaard het bloed ontzegt.

Moab had vanaf zijn jeugd geen zorgen, het was als wijn die op zijn droesem rustte. Nooit werd het van het ene in het andere vat gegoten, nooit ging het in ballingschap. Daarom is zijn smaak zo goed gebleven, is zijn geur zo onbedorven. Maar de dag zal komen – spreekt de HEER – dat Ik wijnmeesters zal sturen die de wijn gaan overgieten, de vaten zullen legen, de kruiken zullen stukslaan. Dan wordt Moab door Kemos teleurgesteld, zoals Israël door Betel werd teleurgesteld, die god waarin het zijn vertrouwen stelde. Mannen uit Moab, hoe durven jullie te beweren:

“Wij zijn eersteklas soldaten, heldhaftig en strijdlustig”? Moab zal zijn verwoesting niet ontlopen. De vijand voert een stormloop op de steden uit, de keurtroepen van Moab worden afgeslacht – spreekt de Koning wiens naam is HEER van de hemelse machten. De ondergang van Moab is nabij, onheil treft het nu zeer snel.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 23:27-40 3
0Shares