Ik sprak tot jou toen jij je veilig waande, maar je zei:

“Ik luister niet.” Zo ben je al vanaf je jeugd, nooit heb je naar Mij geluisterd.  De wind zal al je herders hoeden, al je minnaars gaan in ballingschap. Ja, dan word je beschaamd en sta je te schande vanwege je kwalijke praktijken. Jij die zetelt op de Libanon, in cederbomen nestelt, wat zul je zuchten en kreunen, zoals een vrouw in barensnood. 

Zo waar Ik leef – spreekt de HEER -, ook al droeg Ik jou, koning Jechonja van Juda, zoon van Jojakim, als een zegelring aan Mijn rechterhand, Ik zou je ervan afrukken.  Ik lever je uit aan hen die je naar het leven staan, aan de mensen voor wie je zo bang bent:

koning Nebukadnessar van Babylonië en de Chaldeeën.  Ik werp je weg, samen met je moeder, samen met haar die jou ter wereld bracht. Jullie worden weggevoerd naar een land waar jullie niet geboren zijn en daar zullen jullie sterven. Hoezeer jullie ook verlangen om naar dit land terug te keren, dat zal niet gebeuren.

Is Jechonja soms een afgedankte, stukgeslagen pot, is deze man een kruik die nergens meer toe dient? Waarom worden hij en zijn kinderen weggeworpen, verdreven naar een onbekend land? 

Land, o land, luister naar de woorden van de HEER! Dit zegt de HEER:

Stel deze man als kinderloos te boek, schrijf dat zijn leven mislukt is, want geen van zijn nakomelingen zal ooit op Davids troon zitten en over Juda regeren.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 14:14-22 De grote droogte 2
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 43:1-13
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 51:1-13 1
0Shares