Dan zal Ik voor elke stam van Israël een God zijn, dan is Israël Mijn volk – spreekt de HEER.

Dit zegt de HEER:

In de woestijn kreeg Ik Israël lief, het volk dat aan vernietiging ontkomen was. Ik ging hun voor en gaf hun vrede. Van ver ben Ik naar je toe gekomen, vrouwe Israël. Ik heb je altijd liefgehad, Mijn liefde zal je altijd vergezellen. Ik breng je weer tot bloei. Je zult weer dansen in de rei en de tamboerijnen laten klinken. In Samaria’s bergen zul je wijngaarden planten, en mogen eten van de eerste vruchten. De dag breekt aan dat in Efraïm de wachters op de bergen roepen:

“Kom, laten we op weg gaan naar de Sion, naar de HEER, onze God!”

Dit zegt de HEER:

Juich van vreugde over Jakob, jubel aan het hoofd van alle volken, roep het uit, zing een lofzang:

“De HEER heeft Zijn volk gered, en wat er van Israël nog overbleef bevrijd.” Ik laat hen uit het noorden terugkeren en breng hen samen van de einden der aarde. Ook blinden en lammen komen mee, ook zwangere vrouwen, en vrouwen in barensnood. In dichte drommen keren ze terug. Zij komen terug in tranen, ze heffen smeekbeden aan, en Ik zal hen leiden. Ik breng hen naar stromende beken en voer hen over geëffende wegen; daar kunnen zij niet struikelen. Want Ik ben voor Israël een vader, en Efraïm is Mijn eerstgeboren zoon.

Volken, luister naar de woorden van de HEER, vertel het verder op de verste eilanden:

Hij die Israël verstrooid heeft, zal het samenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde. Want de HEER verlost het volk van Jakob, Hij bevrijdt hen uit de hand die sterker was dan zij. Zij komen juichend naar de Sion, stralend van vreugde om de gaven van de HEER:

koren, wijn, olijfolie, en geiten, schapen, koeien. Zij gedijen als een waterrijke hof, nooit meer zal het hun aan iets ontbreken. Meisjes dansen vrolijk in de rei, jongens en grijsaards dansen mee. Hun rouw verander Ik in vreugde, Ik troost hen, hun verdriet vergeten zij.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
0Shares