De HEER zei:

‘Omdat ze de wet die Ik hun voorgehouden heb niet in acht hebben genomen. Ze hebben niet naar Mij geluisterd en niet volgens Mijn wet gehandeld, maar hebben zich laten leiden door hun koppige hart. Ze zijn achter de Baäls aan gelopen, zoals ze van hun voorouders hebben geleerd. Daarom – dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Ik geef dit volk alsem te eten en giftig water te drinken, en Ik zal hen verstrooien onder volken die zij en hun voorouders nooit hebben gekend. Ik zal hen achtervolgen met het zwaard, totdat Ik hen vernietigd heb.

Dit zegt de HEER van de hemelse machten:

Kijk rond, roep de klaagvrouwen, vraag of ze komen, roep de wijze vrouwen bijeen. Zeg:

Laten ze zich haasten om voor ons een klaaglied te zingen. Dan vloeien onze tranen, dan baden onze ogen in water. Hoor, er klinkt een klaaglied uit Sion:

“Ach, wij zijn te gronde gericht, hoe groot is onze schande. Wij moeten ons land verlaten, ze hebben onze huizen verwoest.” Vrouwen, luister naar de woorden van de HEER, open je oren, hoor wat Hij zegt. Leer jullie dochters weeklagen, leer elkaar dit klaaglied:

“De dood is door onze vensters binnengeklommen, hij is onze paleizen binnengedrongen. Hij maait de kinderen neer in de straten, roeit de jeugd uit op de pleinen.” Dit zegt de HEER:

De lijken liggen als mest op het land, als halmen achter de maaiers, door niemand opgeraapt.

Dit zegt de HEER:

De wijze moet zich niet beroemen op zijn wijsheid, de sterke niet op zijn kracht, de rijke niet op zijn rijkdom. Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich erop beroemen dat hij Mij kent, inziet dat Ik, de HEER, dit land liefde schenk, rechtvaardigheid en recht, want daar schep Ik behagen in – spreekt de HEER.

De tijd zal komen – spreekt de HEER – dat Ik de besnedenen straf:

Egypte, Juda, Edom, Ammon, Moab en al die woestijnbewoners met hun kaalgeschoren slapen. Want al die volken zijn net als Israël onbesneden van hart.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 38:19-28 3
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
0Shares