De HEER richtte zich tot Jeremia:

‘Ga naar de werkplaats van een pottenbakker, daar zal Ik laten horen wat Ik je te zeggen heb.’ Ik ging naar een werkplaats, waar een pottenbakker juist op zijn draaischijf aan het werk was. Als de pot die hij maakte mislukte, begon hij opnieuw en vormde hij de klei tot een andere pot, precies zoals hij zich die had voorgesteld. De HEER zei:

‘Volk van Israël, Ik kan met jullie hetzelfde doen als die pottenbakker – spreekt de HEER. Immers, jullie zijn in Mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker. De ene keer zeg Ik tegen een volk en een koninkrijk dat Ik het zal uitrukken, verwoesten en ombrengen – maar als dat volk met zijn kwalijke praktijken breekt, dan zie Ik af van het onheil waarmee Ik het wilde treffen. De andere keer zeg Ik tegen een volk en een koninkrijk dat Ik het zal opbouwen en planten – maar luistert dat volk daarna niet naar Mij en doet het wat slecht is in Mijn ogen, dan zie Ik af van al het goede dat Ik had beloofd te doen. Daarom, zeg tegen de inwoners van Juda en Jeruzalem:

Dit zegt de HEER:

Uit Mijn hand komt onheil over jullie en Ik beraam kwade plannen. Breek met je kwalijke praktijken, beter je leven. Maar ze zullen antwoorden:

“Laat ons begaan, we willen onze eigen plannen volgen.” Ze zullen zeggen dat ze zich alleen willen laten leiden door hun koppig en boosaardig hart.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 7:12-22 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
0Shares