De HEER richtte zich tot Jeremia:

‘Ga naar de werkplaats van een pottenbakker, daar zal Ik laten horen wat Ik je te zeggen heb.’ Ik ging naar een werkplaats, waar een pottenbakker juist op zijn draaischijf aan het werk was. Als de pot die hij maakte mislukte, begon hij opnieuw en vormde hij de klei tot een andere pot, precies zoals hij zich die had voorgesteld. De HEER zei:

‘Volk van Israël, Ik kan met jullie hetzelfde doen als die pottenbakker – spreekt de HEER. Immers, jullie zijn in Mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker. De ene keer zeg Ik tegen een volk en een koninkrijk dat Ik het zal uitrukken, verwoesten en ombrengen – maar als dat volk met zijn kwalijke praktijken breekt, dan zie Ik af van het onheil waarmee Ik het wilde treffen. De andere keer zeg Ik tegen een volk en een koninkrijk dat Ik het zal opbouwen en planten – maar luistert dat volk daarna niet naar Mij en doet het wat slecht is in Mijn ogen, dan zie Ik af van al het goede dat Ik had beloofd te doen. Daarom, zeg tegen de inwoners van Juda en Jeruzalem:

Dit zegt de HEER:

Uit Mijn hand komt onheil over jullie en Ik beraam kwade plannen. Breek met je kwalijke praktijken, beter je leven. Maar ze zullen antwoorden:

“Laat ons begaan, we willen onze eigen plannen volgen.” Ze zullen zeggen dat ze zich alleen willen laten leiden door hun koppig en boosaardig hart.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
0Shares