Sefatja, de zoon van Mattan, Gedalja, de zoon van Paschur, Juchal, de zoon van Selemja, en Paschur, de zoon van Malkia, hoorden dat Jeremia de mensen bleef toespreken:

‘Dit zegt de HEER:

Wie in deze stad blijven, zullen sterven door het zwaard, de honger en de pest, maar wie zich overgeven aan de Chaldeeën zullen het er levend afbrengen. Dit zegt de HEER:

Deze stad wordt in handen gegeven van de koning van Babylonië en zijn leger; hij zal haar innemen.’ De raadsheren zeiden tegen de koning:

‘Die man moet ter dood gebracht worden. Door zulke dingen te zeggen ondermijnt hij immers het moreel van de inwoners en van de soldaten die hier nog overgebleven zijn. Hij heeft niet hun behoud voor ogen, maar hun ondergang.’ Koning Sedekia antwoordde:

‘Doe met hem wat je wilt; ik kan jullie niet tegenhouden.’ Ze brachten Jeremia naar de waterkelder van prins Malkia, in het kwartier van de paleiswacht, en lieten hem aan touwen zakken. In de put stond geen water meer; er was alleen modder, waarin Jeremia wegzakte. Ebed-Melech, een hoveling afkomstig uit Nubië, hoorde daarvan. Hij bevond zich in het koninklijk paleis, terwijl de koning zitting hield in de Benjaminpoort. Ebed-Melech verliet het paleis, ging naar hem toe en zei:

‘Mijn heer en koning, het is misdadig dat deze mannen Jeremia in een waterkelder hebben gegooid. Waarom moet hij juist daar van honger omkomen? Elders in de stad is ook geen brood meer.’ De koning beval Ebed-Melech:

‘Ga met dertig man naar die waterkelder en haal Jeremia naar boven, voordat hij sterft.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 22:11-20 2
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 17:15-27 2
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 29:14-21 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 4:21-31 3
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 43:1-13
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 49:1-12 Profetie over Ammon 1
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 40:1-8 1
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
0Shares