Sefatja, de zoon van Mattan, Gedalja, de zoon van Paschur, Juchal, de zoon van Selemja, en Paschur, de zoon van Malkia, hoorden dat Jeremia de mensen bleef toespreken:

‘Dit zegt de HEER:

Wie in deze stad blijven, zullen sterven door het zwaard, de honger en de pest, maar wie zich overgeven aan de Chaldeeën zullen het er levend afbrengen. Dit zegt de HEER:

Deze stad wordt in handen gegeven van de koning van Babylonië en zijn leger; hij zal haar innemen.’ De raadsheren zeiden tegen de koning:

‘Die man moet ter dood gebracht worden. Door zulke dingen te zeggen ondermijnt hij immers het moreel van de inwoners en van de soldaten die hier nog overgebleven zijn. Hij heeft niet hun behoud voor ogen, maar hun ondergang.’ Koning Sedekia antwoordde:

‘Doe met hem wat je wilt; ik kan jullie niet tegenhouden.’ Ze brachten Jeremia naar de waterkelder van prins Malkia, in het kwartier van de paleiswacht, en lieten hem aan touwen zakken. In de put stond geen water meer; er was alleen modder, waarin Jeremia wegzakte. Ebed-Melech, een hoveling afkomstig uit Nubië, hoorde daarvan. Hij bevond zich in het koninklijk paleis, terwijl de koning zitting hield in de Benjaminpoort. Ebed-Melech verliet het paleis, ging naar hem toe en zei:

‘Mijn heer en koning, het is misdadig dat deze mannen Jeremia in een waterkelder hebben gegooid. Waarom moet hij juist daar van honger omkomen? Elders in de stad is ook geen brood meer.’ De koning beval Ebed-Melech:

‘Ga met dertig man naar die waterkelder en haal Jeremia naar boven, voordat hij sterft.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 51:14-26 2
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 6:21-30 De ondergang van Juda is nabij 3
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 13:1-14 Ondergang van Juda 1
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 27:1-11 Het juk van Babylonië 1
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 34:1-11 Profetie over het einde van Sedeki...
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 43:1-13
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 12:11-17 2
0Shares