De HEER antwoordde:

‘Die profeten verkondigen leugens, en dat in Mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, hun niets opgedragen, niet tot hen gesproken. De visioenen die ze profeteren zijn leugens, waarzeggerij, holle woorden en eigen verzinsels. Daarom – dit zegt de HEER over de profeten die Ik niet gezonden heb, maar die in Mijn naam profeteren dat dit land niet door het zwaard en de honger zal worden getroffen:

Zij zullen zelf door het zwaard en de honger omkomen. En de straten van Jeruzalem zullen bezaaid liggen met de lijken van hun toehoorders, geveld door de honger en het zwaard. Er zal niemand zijn die hen en hun vrouwen, zonen en dochters begraaft. Zo stort Ik hun eigen kwaad over hen uit.

Zeg tegen hen:

Laten Mijn ogen vloeien van tranen, nacht en dag. Ogen, kom niet tot rust, want Mijn volk is deerlijk verwond, niet te helen is zijn letsel. Als Ik naar de akkers ga, zie Ik ze liggen, geveld door het zwaard. Als Ik de stad in ga, zie Ik ze liggen, uitgeteerd door de honger. Zelfs profeten, zelfs priesters komen terecht in een onbekend land.’

‘Hebt U Juda verworpen, hebt U van de Sion een afkeer gekregen? Waarom hebt U ons zo hard geslagen dat er geen genezing voor ons is? Wij hoopten op vrede, maar vrede bleef uit, wij verwachtten genezing, maar angst overviel ons. HEER, wij bekennen onze schuld, en de schuld van onze voorouders:

wij hebben tegen U gezondigd. Maar verstoot ons toch niet, doe het niet, omwille van Uw naam. Ontluister Uw troon toch niet, denk aan Uw verbond met ons, verbreek het niet. Brengen die nietige goden van andere volken soms regen, of schenkt de hemel buien uit zichzelf? U, de HEER, onze God, doet dat toch? Wij vestigen onze hoop op U, want U hebt alles gemaakt.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 44:11-21 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 36:13-25 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 22:21-30 3
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 43:1-13
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 48:33-47 Profetie over Moab 3
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 29:22-32 Jeremia's brief aan de ballingen ...
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 23:1-12 1
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 26:1-12 Jeremia om zijn profetie aangeklaa...
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 1:11-19 2
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 44:1-10 De Judeeërs in Egypte door onheil ...
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 48:1-16 Profetie over Moab 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
0Shares