Dan zal de vreugdezang verstommen in alle boomgaarden van Moab. Er zal geen wijn meer in de kuipen zijn. Ik maak een einde aan het treden van de druiven, de druivenpersers zingen niet langer hun lied. Chesbon jammert. Men hoort het in Elale. Tot aan Jahas klinkt zijn klagen, van Soar tot aan Choronaïm, tot aan Eglat-Selisia. Want zelfs de beek van Nimrim wordt een dorre geul. Ik laat Moabs priesters niet meer offeren, geen wierook branden voor hun goden – spreekt de HEER. Moabs rijkdom zal vergaan. Daarom klaagt Mijn hart als een schalmei om Moab, als een klagende schalmei treurt het over Kir-Cheres. Ieder zal een rouwkleed dragen, elk hoofd zal worden kaalgeschoren, elke baard zal worden afgeknipt, elke hand zal zijn gekerfd. Op alle daken, alle pleinen wordt gerouwd. Want Ik verbrijzel Moab als een kruik die nergens meer toe dient – spreekt de HEER. Hef een klaaglied aan:

“Hoe verbrijzeld ligt het daar. Nu wendt Moab zijn gezicht van schaamte af, nu wordt het door iedereen bespot.”

Dit zegt de HEER:

De vijand doemt op als een gier, een gier die boven Moab cirkelt. De steden worden ingenomen, de vestingen veroverd. Moabs helden sidderen en beven op die dag, zoals een vrouw in barensnood. Moab wordt vernietigd tot de laatste man, want het heeft de HEER getart. Verschrikking, valkuil en vangnet wacht jullie daar, inwoners van Moab – spreekt de HEER. Wie vlucht voor de verschrikking, zal vallen in de kuil, wie uit de kuil weet te klimmen, raakt gevangen in het net. Het moment waarop met hen wordt afgerekend, nadert snel – spreekt de HEER. Vluchtelingen blijven uitgeput onder Chesbons muren staan, want Chesbon staat in lichterlaaie. De stad van Sichon gaat in vlammen op. De hoofdstad van die snoevers valt aan vuur ten prooi, het verteert de verste uithoeken van Moab. Wee Moab! Het volk van Kemos gaat ten onder. De mannen worden meegevoerd, de vrouwen worden buitgemaakt. Maar eens zal Ik in Moabs lot een keer brengen – spreekt de HEER.’

Tot zover het vonnis over Moab.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 49:26-39 Profetie over Kedar en de stammen...
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 8:1-12 1
Jeremia 31:29-40 3
Jeremia 24:1-10 De manden met vijgen
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 27:12-22 Het juk van Babylonië 2
Jeremia 4:1-10 1
Jeremia 38:1-10 1
Jeremia 26:13-24 Jeremia om zijn profetie aangekla...
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 32:26-35 De akker in Anatot 3
Jeremia 19:9-15 De stukgeslagen kruik 2
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 21:10-14 Verzoek van koning Sedekia 2
Jeremia 7:23-34 Straf voor Juda's godsdienstige pr...
Jeremia 6:11-20 De ondergang van Juda is nabij 2
Jeremia 5:12-21 Onrecht en dwaasheid in Juda 2
Jeremia 10:1-11 Volg andere volken niet na 1
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 2:1-12 Ontrouw van Israël en Juda 1
Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 45:1-5 Baruchs leven gespaard
Jeremia 38:11-18 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 3:14-25 Oproep om terug te keren naar de H...
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 32:13-25 De akker in Anatot 2
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 9:1-11 Oproep om een klaaglied te zingen 1
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 39:1-9 Jeremia vrijgelaten 1
Jeremia 15:1-10 1
Jeremia 11:12-23 Het verbond verbroken 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 31:1-13 1
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 29:1-13 Jeremia's brief aan de ballingen 1
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 4:11-20 2
Jeremia 23:13-26 2
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 34:12-22 Profetie over het einde van Sedek...
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 18:1-12 Bij de pottenbakker 1
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 1:11-19 2
0Shares