En alle Judese ballingen in Babel zullen aan hun lot een vloek ontlenen:

“Moge de HEER het je laten vergaan als Sedekia en Achab, die de koning van Babylonië boven het vuur geroosterd heeft.” Want ze hebben iets gedaan dat in Israël een schanddaad is:

ze hebben overspel gepleegd met de vrouw van een ander en in Mijn naam leugens geprofeteerd, woorden die Ik hun niet heb opgedragen te spreken. Ik heb het gezien, Ik was er getuige van – spreekt de HEER.’

De HEER richtte zich tot Jeremia met de opdracht om Semaja, de Nechelamiet, het volgende te zeggen:

‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:

Je hebt op eigen gezag brieven gestuurd aan de priester Sefanja, de zoon van Maäseja, de overige priesters en de bevolking van Jeruzalem, brieven waarin staat:

“De HEER heeft u tot priester aangesteld; Hij heeft u de opvolger van de priester Jojada gemaakt om in de tempel van de HEER de orde te handhaven, dus u moet elke gek die zich voor profeet uitgeeft in het blok sluiten en aan het halsijzer ketenen. Waarom bent u dan niet opgetreden tegen Jeremia uit Anatot, die zich bij u voor profeet uitgeeft? Hij heeft ons in Babel namelijk een brief gestuurd waarin staat dat de ballingschap nog lang zal duren, dat we huizen moeten bouwen en daarin gaan wonen, tuinen moeten aanleggen en van de opbrengst moeten eten.”’ Nadat de priester Sefanja deze brief aan Jeremia had voorgelezen, richtte de HEER zich tot Jeremia:

‘Stuur de volgende brief aan de ballingen:

Dit zegt de HEER over Semaja, de Nechelamiet:

Hij heeft bij jullie geprofeteerd zonder dat Ik hem gezonden heb en valse hoop bij jullie gewekt. Daarom – dit zegt de HEER:

Ik zal hem en zijn nageslacht straffen. Ze zullen onder dit volk ophouden te bestaan, ze zullen de voorspoed die Ik Mijn volk zal brengen niet meemaken – spreekt de HEER. Want hij heeft het volk tegen Mij opgezet.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Jeremia 39:10-18 Jeremia vrijgelaten 2
Jeremia 32:36-44 De akker in Anatot 4
Jeremia 25:13-26 Profetieën over de volken 2
Jeremia 51:1-13 1
Jeremia 31:14-28 2
Jeremia 2:25-37 Ontrouw van Israël en Juda 3
Jeremia 12:11-17 2
Jeremia 10:12-25 Volg andere volken niet na 2
Jeremia 1:1-10 1
Jeremia 42:1-11 Vlucht van de Judeeërs naar Egypte...
Jeremia 35:1-11 De Rechabieten als voorbeeld 1
Jeremia 13:15-27 Ondergang van Juda 2
Jeremia 16:1-10 Jeremia's levenslot als voorbeeld ...
Jeremia 49:13-25 Profetie over Edom 2
Jeremia 3:1-13 Oproep om terug te keren naar de HE...
Jeremia 30:1-12 Hoop voor Israël en Juda 1
Jeremia 16:11-21 Jeremia's levenslot als voorbeeld...
Jeremia 5:22-31 Onrecht en dwaasheid in Juda 3
Jeremia 42:12-22 Vlucht van de Judeeërs naar Egypt...
Jeremia 36:26:32 Jeremia's boekrol voorgelezen en ...
Jeremia 25:1-12 Profetieën over de volken 1
Jeremia 25:27-38 Profetieën over de volken 3
Jeremia 52:23-34 De verwoesting van Jeruzalem 3
Jeremia 50:11-20 Profetie over Babylonië 2
Jeremia 7:1-11 Straf voor Juda's godsdienstige pra...
Jeremia 9:12-25 Oproep om een klaaglied te zingen ...
Jeremia 2:13-24 Ontrouw van Israël en Juda 2
Jeremia 18:13-23 Bij de pottenbakker 2
Jeremia 50:21-32 Profetie over Babylonië 3
Jeremia 37:11-21 Jeremia's gevangenschap 2
Jeremia 48:17:32 Profetie over Moab 2
Jeremia 21:1-9 Verzoek van koning Sedekia 1
Jeremia 28:1-9 De profeet Jeremia tegenover de pro...
Jeremia 14:1-13 De grote droogte 1
Jeremia 12:1-10 1
Jeremia 28:10-17 De profeet Jeremia tegenover de p...
Jeremia 30:13-24 Hoop voor Israël en Juda 2
Jeremia 33:1-11 Belofte van herstel 1
Jeremia 17:1-14 1
Jeremia 51:55-64 5
Jeremia 5:1-11 Onrecht en dwaasheid in Juda 1
Jeremia 35:12-19 De Rechabieten als voorbeeld 2
Jeremia 36:1-12 Jeremia's boekrol voorgelezen en v...
Jeremia 37:1-10 Jeremia's gevangenschap 1
Jeremia 47:1-7 Profetie over de Filistijnen
Jeremia 22:1-10 1
Jeremia 52:12-22 De verwoesting van Jeruzalem 2
Jeremia 52:1-11 De verwoesting van Jeruzalem 1
Jeremia 11:1-11 Het verbond verbroken 1
Jeremia 46:1-15 Profetie over Egypte 1
Jeremia 41:1-9 1
Jeremia 20:1-9 1
Jeremia 33:22-26 Belofte van herstel 3
Jeremia 50:33-40 Profetie over Babylonië 4
Jeremia 50:1-10 Profetie over Babylonië 1
Jeremia 51:41-54 4
Jeremia 51:27-40 3
Jeremia 23:27-40 3
Jeremia 32:1-12 De akker in Anatot 1
Jeremia 8:13-23 2
Jeremia 41:10-18 2
Jeremia 50:41-46 Profetie over Babylonië 5
Jeremia 33:12-21 Belofte van herstel 2
Jeremia 44:22-30 De Judeeërs in Egypte door onheil...
Jeremia 6:1-10 De ondergang van Juda is nabij 1
Jeremia 15:11-21 2
Jeremia 20:10-18 2
Jeremia 19:1-8 De stukgeslagen kruik 1
Jeremia 40:9-16 2
Jeremia 46:16-28 Profetie over Egypte 2
0Shares